Chơi trên trình duyệt
PLAY-CS.COM
Giờ máy chủ: 09 Jun 00:36
Game version: 0.1.4#914
Hiển thị lời mời
Ẩn lời mời

18:49
[ACE] P E N T H O U S E

Private server [ACE] Sugar MaMa
Map: aim_dusty_ak
Players: 3/12
Country:
Port: 27085
Statistics: No
Average skill: 1896
Average ping: n/a
Connect to server

18:50
WTC

Private server Partizan_
Map: cs_italy2
Players: 0/12
Country:
Port: 27099
Statistics: No
Average skill: 4531
Average ping: 61
Connect to server

19:21
Hitfoni

Private server Adm
Map: cs_assault
Players: 18/20
Country:
Port: 27060
Statistics: No
Average skill: 15049
Average ping: 85
Connect to server

19:45
de_dust2

Private server edddyywOw-
Map: de_inferno
Players: 1/12
Country:
Port: 27104
Statistics: No
Average skill: 73888
Average ping: n/a
Connect to server

19:52
Zer0 I E-SporT {5vs5} Pr0

*Private server [Zer0 I YurTseveNC](https://play-cs.com/rating/search/9b1416dc693d659eaa413625c8ffd8 )
Map:
de_dust2
Players:
20/20
Country:
Port:
27025
Statistics:
No
Average skill:
11166
Average ping:
66
Connect to server**

20:26
[ACE] V I L L A 👯‍♀️

Private server [ACE] Kamols
Map: de_survivor
Players: 13/20
Country:
Port: 27075
Statistics: No
Average skill: 1818
Average ping: 58
Connect to server

20:35
de_dust2

Private server edddyywOw-
Map: de_inferno
Players: 1/12
Country:
Port: 27104
Statistics: No
Average skill: 73888
Average ping: 57
Connect to server

20:36
[ACE] M A N S I O N ❄️

Private server [ACE] NARCOS
Map: de_train
Players: 18/20
Country:
Port: 27074
Statistics: No
Average skill: 3049
Average ping: 63
Connect to server

20:41
dust_in_the_WiND

Private server nanaX @ DiMUY
Map: de_dust2
Players: 18/20
Country:
Port: 27109
Statistics: No
Average skill: 17848
Average ping: 53
Connect to server

20:52
Motherfckers

Private server Nats
Map: ffa_rats_1337
Players: 5/12
Country:
Port: 27027
Statistics: No
Average skill: 1939
Average ping: 52
Connect to server

20:54
Russian Federation

Private server Russian Federation
Map: cs_mansion
Players: 10/12
Country:
Port: 27096
Statistics: No
Average skill: 6746
Average ping: 58
Connect to server

21:28
Server DGS - Pro Server

Private server Frasquito
Map: de_dust2
Players: 21/20
Country:
Port: 27002
Statistics: No
Average skill: 6611
Average ping: 32
Connect to server

21:34
THE V!LLAGE PUB

Private server - 卂丂卄 -
Map: 35hp_2
Players: 6/20
Country:
Port: 27005
Statistics: No
Average skill: 3653
Average ping: 83
Connect to server

21:47
STRAWBERRY FACTORY

Private server enVy l MrBrain
Map: de_dust2
Players: 18/20
Country:
Port: 27024
Statistics: No
Average skill: 28716
Average ping: 57
Connect to server

22:09
GG ALL DAY

Private server Foo
Map: gg_simpsons
Players: 18/20
Country:
Port: 27116
Statistics: No
Average skill: 1213
Average ping: 105
Connect to server

22:28
NoCheaters

Private server Piotrek Fengler
Map: cs_assault
Players: 2/6
Country:
Port: 27088
Statistics: No
Average skill: 503
Average ping: 47
Connect to server

22:35
[ACE] A L C A Z A R

Private server [ACE] Flaviv
Map: de_nuke
Players: 20/20
Country:
Port: 27030
Statistics: No
Average skill: 9604
Average ping: 53
Connect to server

23:00
Setdels Whatever den

Private server Setdel
Map: ffa_rats_1337
Players: 10/12
Country:
Port: 27122
Statistics: No
Average skill: 1007
Average ping: 117
Connect to server

23:55
[rj]

Private server el_rOaChO [rj]
Map: de_dust2
Players: 19/20
Country:
Port: 27010
Statistics: No
Average skill: 19972
Average ping: 81
Connect to server

00:10
Zon Pergaduhan - AWP [ON]

Private server Plsavail
Map: cs_assault_gamma
Players: 6/20
Country:
Port: 27117
Statistics: No
Average skill: 10038
Average ping: 65
Connect to server

Trò chuyện ở đâu?
Gia nhập với chúng tôi Discord tán gẫu!
Nước  Europe  (232) Asia  (38) Russia  (36) Brasil  (71) USA (NYC)  (47) Turkey  (1) Ukraine  (2) Kazakhstan  India  (2)
Hostage Rescue (52) Bomb/Defuse (292) Fight/Yard (8) AWP/Sniper (3) Scout/Sniper 35HP (2) AIM (6) Gun Game (51) Death Run FFA (12) Hide and Seek Lobby Training Escort a VIP Grenades Surf (1) BHOP (2) Vehicle War
Thêm  Máy chủ được đánh giá Yêu cầu kỹ năng Chưa đầy Có nguời chơi  
Lưu
Đặt lại bộ lọc
Rating / Perks Máy chủ   Số nguời chơi bằng bộ lọc: 410  ↓ Bản đồ  
Làm mới
   
N O V A
Europe by NOVA*Skorpid
20/20 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: 10475
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
     
STRAWBERRY FACTORY [Skill:100]
Europe by enVy l MrBrain
20/20 (15 connecting)
Kỹ năng người chơi: 46081
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Server DGS - Pro Server
South America (Brasil) by Frasquito
20/20 (12 connecting)
Kỹ năng người chơi: 15673
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Zer0 I E-SporT {5vs5} Pr0
Europe by Zer0 I YurTseveNC*
20/20 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 19082
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
     
[ACE] M A N S I O N ❄️
Europe by [ACE] NARCOS
19/20 (15 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3373
de_train
Vòng không giới hạn
kết nối
 
AJUDA LA pix 24993105701
South America (Brasil) by motocicleta
19/20 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2221
gg_new_pool_day2
Vòng không giới hạn
kết nối
     
[rj] 🔊
USA (New York City) by el_rOaChO [rj]
19/20 (13 connecting)
Kỹ năng người chơi: 25381
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
     
[ACE] A L C A Z A R
Europe by [ACE] Flaviv
19/20 (38 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4657
de_nuke
Vòng không giới hạn
kết nối
     
[ACE] C A S T L E 🏰
Europe by [ACE] BINGO BABY
19/20 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 9497
cs_delta_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
     
dust_in_the_WiND
Europe by nanaX @ DiMUY
17/20 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 13185
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
World Famous [Nitro] Clan #1
South America (Brasil) by [Nitro] Gringa
16/20 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: 16130
de_mirage
Vòng không giới hạn
kết nối
     
Enjoy and have FUN
Europe by @nooby
15/20 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 9807
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
     
VERTICAL WARFARE ON VERTIGO
Asia (Singapore) by Knight Raptor
15/20 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6416
de_vertigo
Vòng không giới hạn
kết nối
GG ALL DAY
USA (New York City) by Foo
13/20 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 10348
gg_simpsons
Vòng không giới hạn
kết nối
     
AZTEC AS USUAL
Europe by aragorn
13/20 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6569
de_aztec
Vòng không giới hạn
kết nối
     
[ACE] V I L L A 👯‍♀️
Europe by [ACE] Kamols
12/20 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 7916
de_survivor
Vòng không giới hạn
kết nối
     
NOVA* D U S K
USA (New York City) by Nub farm simulator
12/20 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 12050
cs_swetofor
Vòng không giới hạn
kết nối
     
NO MERCY ON THESE STREETS!!!
Asia (Singapore) by Knight Raptor
10/20 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 35511
de_inferno
Vòng không giới hạn
kết nối
refineria_6_6_D
South America (Brasil) by PolloLoko
10/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1803
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
     
My Internet Laggy Feels
Europe by Teta de Monja
8/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2616
fy_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
 
CITADEL 🗿
Europe by sTh
8/20 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1457
ffa_mon
Vòng không giới hạn
kết nối
     
[ACE] P A L A C E 👑
Europe by [ACE] Kamols
7/20 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5479
de_inferno
Vòng không giới hạn
kết nối
 
20
Asia (Singapore) by Kung di rin ikaw
6/20 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 956
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
URSOLA 4EVER
South America (Brasil) by DONA THAIS
6/20 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 303
aim_headshot
Vòng không giới hạn
kết nối
 
de_dust2
Russia by *O_o*
6/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2538
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
       
T I T A N S___H O M E [HGS]
Europe by [HGS] JIMMY_RABBIT
6/20 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 17400
cs_delta_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Zon Pergaduhan - AWP [ON]
Asia (Singapore) by Plsavail
5/20 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 12411
cs_assault_gamma
Vòng không giới hạn
kết nối
Zaxodi zaebal
Russia by Пездная слизь
5/12 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1144
gg_trash_metal
Vòng không giới hạn
kết nối
 
de_dust2
Russia by RedDevil
5/20 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3061
gg_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Russian Federation
Russia by Russian Federation
5/12 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 15359
cs_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Almaty
Russia by MASUMA
4/6
Kỹ năng người chơi: 2186
cs_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
mrKred
Russia by mr.Kred
4/6
Kỹ năng người chơi: 1483
gg_new_pool_day2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
BLATOTA OLD
Russia by Slavyan37
3/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 8840
gg_simpsons
Vòng không giới hạn
kết nối
 
bOt
Europe by Nesrin
3/20 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 836
awp_india
Vòng không giới hạn
kết nối
Setdels Whatever den
USA (New York City) by Setdel
3/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5624
ffa_rats_1337
Vòng không giới hạn
kết nối
Motherf*ckers
Europe by Nats
2/12
Kỹ năng người chơi: 4010
gg_deathmatch
Vòng không giới hạn
kết nối
     
THE V!LLAGE PUB [Skill:300]
Europe by - 卂丂卄 -
2/20 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 31232
35hp_2
Vòng không giới hạn
kết nối
     
[ACE] F O R T R E S S ⚔️
Europe by [ACE] BINGO BABY
2/12 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 12590
de_dust2_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
Russia public server
2/2
Kỹ năng người chơi: 1157
bhop_deposito
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Play-cs.com - 2 x 2
India public server
2/4
Kỹ năng người chơi: 50
de_dust2_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
     
KEEP CALM And NUKE IT DOWN
Asia (Singapore) by Knight Raptor
2/20 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 316
de_nuke_v2_go
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Play-cs.com - 2 x 2
Ukraine public server
2/4 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 144
de_dust2_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
U N I T Y 🐺 A R 3 N A [SOLDIERS]
Europe by Unity *VengeanCe
1/20 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 268
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Hitfoni
Turkey by Adm
1/20 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 319
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🏄 Surf #1
Russia public server
1/6
Kỹ năng người chơi: 50
surf_iceday2
Vòng không giới hạn
kết nối
Mokrie_schelki
Russia by PIZDA Ивaнoвнa
1/12
Kỹ năng người chơi: 486
ffa_train
Vòng không giới hạn
kết nối
   
One PH Cares
Asia (Singapore) by Bravo Johnny
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
de_dust2
Europe by D0MINAT0R
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
COME HERE VS WARTEG CLAN
Asia (Singapore) by WARTEG MITRA
0/20 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_aztec
Vòng không giới hạn
kết nối
       
NoScope [Skill:100]
Russia by Shtillayga
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
 
iGloballs
USA (New York City) by [iGloballz] Lengua
0/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
aim_aaa
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[ACE] W A S T E L A N D
USA (New York City) by [ACE] Nic
0/20
Kỹ năng người chơi: -
aim_ak_colt_v2
Vòng không giới hạn
kết nối
Play-cs.com - DeathRun 🔊
USA (New York City) public server
0/5
Kỹ năng người chơi: -
dr_dangerous
Vòng không giới hạn
kết nối
   
NoCheaters
Europe by Piotrek Fengler
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
 
OLIMPIANOS
South America (Brasil) by LUK1NH4S
0/6
Kỹ năng người chơi: -
gg_deathmatch
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Eletromaxzada
South America (Brasil) by Markzera
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_iceworld
Vòng không giới hạn
kết nối
 
SHUT UP AND PLAY
Europe by 102
0/20
Kỹ năng người chơi: -
cs_italy_go
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Play-cs.com - 2 x 2
Kazakhstan public server
0/4
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
     
tea_party
Europe by [ACE] rush
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
essa
Europe by [HUJ] kuba
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_cache_v2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
IAT BUYOUT
Russia by imba IAT
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_mini2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
enVy_cuTe
Europe by Maa-chikne
0/20
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Vòng không giới hạn
kết nối
Motherf*ckers
Europe by Nats
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_rats_1337
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Play-cs.com - 2 x 2
Russia public server
0/4
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Floppy Town 🪜
Europe by sTh
0/12
Kỹ năng người chơi: -
hns_floppytown
Vòng không giới hạn
kết nối
PRISHEL NA POHUIAH
Russia by Jabaxplus
0/20
Kỹ năng người chơi: -
gg_bikini
Vòng không giới hạn
kết nối
   
camp_trad3
South America (Brasil) by Everton Luiz
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
     
yessir
USA (New York City) by FR4NT1C
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
     
zahodi pizdi poluchi
Europe by ебать я нуб
0/6
Kỹ năng người chơi: -
surf_combat
Vòng không giới hạn
kết nối
     
COLI INDO WARZONE
Asia (Singapore) by [COLI] MASTER YANG
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_aztec
Vòng không giới hạn
kết nối
 
2k
Turkey by Manson
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_snow2
Vòng không giới hạn
kết nối
     
Fight Club
Asia (Singapore) by Sakura9i
0/20
Kỹ năng người chơi: -
cs_italy_go
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Black Mesa
Russia public server
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_mini2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[ACE] P E N T H O U S E
Asia (Singapore) by [ACE] Sugar MaMa
0/12
Kỹ năng người chơi: -
aim_dusty_ak
Vòng không giới hạn
kết nối
   
de_dust2
Europe by Jango-nik
0/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Vòng không giới hạn
kết nối
     
Snow world no glitch
Asia (Singapore) by AstraEa
0/20
Kỹ năng người chơi: -
cs_moskva_msc
Vòng không giới hạn
kết nối
drim team
Russia by kos
0/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Wild Boars Butchery
Asia (Singapore) by Iced Vanilla Latte
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
SheratonFree
Europe by Abbazer
0/12
Kỹ năng người chơi: -
gg_deathmatch
Vòng không giới hạn
kết nối
     
[ACE] C H A T E A U
Asia (Singapore) by [ACE] Sugar MaMa
0/20 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_mirage
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Zer0 I E-SporT PubLiC*
Turkey by Zer0 I NcX*
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
go go go Parsci!
Asia (Singapore) by Waytgreyps
0/20
Kỹ năng người chơi: -
gg_little_house
Vòng không giới hạn
kết nối
       
WTC
Europe by Partizan_
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
  Thuê máy chủ của riêng bạn! Bất kỳ bản đồ, bất kỳ gamemode, máy chủ riêng cho bạn bè hoặc công cộng.