Chơi trên trình duyệt
PLAY-CS.COM
Giờ máy chủ: 26 Sep 18:32
Game version: 0.1.4#968
Hiển thị lời mời
Ẩn lời mời

14:06
3Years Anniversary [ACE] Team

Private server [ACE] L i Z a
Map: cs_assault_gamma
Players: 20/20
Country:
Port: 27068
Statistics: No
Average skill: 10053
Average ping: 52
Connect to server

14:07
EZ _ GAMING _

Private server ArtGame
Map: awp_city
Players: 13/20
Country:
Port: 27059
Statistics: No
Average skill: 3982
Average ping: 61
Connect to server

14:12
SoftMining

Private server МеГаПиХаРь
Map: de_dust
Players: 20/20
Country:
Port: 27036
Statistics: No
Average skill: 2812
Average ping: 78
Connect to server

14:51
Alarm Anxiety

*Private server [ANXIETY Muxacuk](https://play-cs.com/rating/search/1f35b67e13e837a0d7944ec8b21a0b )
Map:
de_inferno
Players:
20/20
Country:
Port:
27064
Statistics:
No
Average skill:
2406
Average ping:
67
Connect to server**

14:55
VERTICAL WARFARE ON VERTIGO

Private server Knight Raptor
Map: de_vertigo
Players: 19/20
Country:
Port: 27041
Statistics: No
Average skill: 19844
Average ping: 23
Connect to server

14:55
[COLI] INDO WARZONE

Private server [COLI] MASTER YANG
Map: de_dust2
Players: 19/20
Country:
Port: 27121
Statistics: No
Average skill: 37652
Average ping: 60
Connect to server

15:02
Zer0 I E-SporT for Pr0 GameR

*Private server [Zer0 I YurTseveNC](https://play-cs.com/rating/search/9b1416dc693d659eaa413625c8ffd8 )
Map:
de_dust2
Players:
19/20
Country:
Port:
27025
Statistics:
No
Average skill:
7257
Average ping:
86
Connect to server**

15:05
Alarm Anxiety

*Private server [ANXIETY Muxacuk](https://play-cs.com/rating/search/1f35b67e13e837a0d7944ec8b21a0b )
Map:
de_inferno
Players:
19/20
Country:
Port:
27064
Statistics:
No
Average skill:
6248
Average ping:
62
Connect to server**

15:20
CITADEL 🗿 www.mon.gs/top

Private server sTh
Map: ffa_mongs
Players: 11/20
Country:
Port: 27014
Statistics: No
Average skill: 4166
Average ping: 51
Connect to server

15:21
🔰 [i N f a m o U s . T e a m] 🔰

Private server [iNf] peR
Map: de_dust2
Players: 16/20
Country:
Port: 27009
Statistics: No
Average skill: 12226
Average ping: 47
Connect to server

15:28
SoftMining

Private server МеГаПиХаРь
Map: de_dust
Players: 17/20
Country:
Port: 27036
Statistics: No
Average skill: 6598
Average ping: 65
Connect to server

15:29
[ACE] V I L L A

Private server [ACE] Kamols
Map: de_dust2_xmas
Players: 14/20
Country:
Port: 27075
Statistics: No
Average skill: 7240
Average ping: 51
Connect to server

15:51
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop

Public server
Map: bhop_deposito
Players: 2/2
Country:
Port: 27366
Statistics: No
Average skill: 1502
Average ping: 85
Connect to server

16:07
🔰 [i N f a m o U s . T e a m] 🔰

Private server [iNf] peR
Map: de_dust2
Players: 19/20
Country:
Port: 27009
Statistics: No
Average skill: 14643
Average ping: 62
Connect to server

16:25
NO MERCY ON THESE STREETS!!!

Private server Knight Raptor
Map: de_inferno
Players: 21/20
Country:
Port: 27061
Statistics: No
Average skill: 30040
Average ping: 40
Connect to server

16:25
STRAWBEROVIC FACTOVINA

Private server MrBrainovan
Map: de_dust2
Players: 21/20
Country:
Port: 27024
Statistics: No
Average skill: 34230
Average ping: 66
Connect to server

16:40
VERTICAL WARFARE ON VERTIGO

Private server Knight Raptor
Map: de_vertigo
Players: 19/20
Country:
Port: 27041
Statistics: No
Average skill: 22973
Average ping: 40
Connect to server

17:26
35 HP by Phoen1x

Private server Phoen1x_95
Map: 35hp_2
Players: 9/12
Country:
Port: 27089
Statistics: No
Average skill: 4819
Average ping: 59
Connect to server

18:15
35 HP by Phoen1x

Private server Phoen1x_95
Map: 35hp_2
Players: 8/12
Country:
Port: 27089
Statistics: No
Average skill: 5117
Average ping: 85
Connect to server

18:29
🔰 [i N f a m o U s . T e a m] 🔰

Private server [iNf] peR
Map: de_dust2
Players: 18/20
Country:
Port: 27009
Statistics: No
Average skill: 14232
Average ping: 52
Connect to server

Trò chuyện ở đâu?
Gia nhập với chúng tôi Discord tán gẫu!
Nước  Europe  (256) Asia  (126) Russia  (58) Brasil  (63) USA (NYC)  (77) Turkey  (57)
Hostage Rescue (151) Bomb/Defuse (376) Fight/Yard (22) AWP/Sniper (5) Scout/Sniper 35HP (10) AIM (2) Gun Game (52) Death Run FFA (14) Hide and Seek Lobby Training Escort a VIP Grenades Surf (4) BHOP (1) Vehicle War
Thêm  Máy chủ được đánh giá Yêu cầu kỹ năng Chưa đầy Có nguời chơi  
Lưu
Đặt lại bộ lọc
Rating / Perks Máy chủ   Số nguời chơi bằng bộ lọc: 884  ↓ Bản đồ  
Làm mới
     
[ACE] C A S T L E 🏰
Europe by [ACE] C R E W
23/20 (47 connecting)
Kỹ năng người chơi: 7000
cs_delta_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
     
[ACE] A L C A Z A R
Europe by [ACE] Flaviv
21/20 (14 connecting)
Kỹ năng người chơi: 9005
de_nuke
Vòng không giới hạn
kết nối
     
W A S T E L A N D
USA (New York City) by -Nico-
20/20 (15 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5178
de_inferno
Vòng không giới hạn
kết nối
     
[ACE] M A N S I O N ❄️
Europe by [ACE] NARCOS
20/20 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: 7577
de_train
Vòng không giới hạn
kết nối
   
U N I T Y* A R 3 N A 🐺 [ Soldiers ]
Turkey by Unity *VengeanCe
21/20 (22 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5155
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
       
NO MERCY ON THESE STREETS!!!
Asia (Singapore) by Knight Raptor
18/20 (27 connecting)
Kỹ năng người chơi: 30679
de_inferno
Vòng không giới hạn
kết nối
     
VERTICAL WARFARE ON VERTIGO
Asia (Singapore) by Knight Raptor
20/20 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 18067
de_vertigo
Vòng không giới hạn
kết nối
     
3Years Anniversary [ACE] Team
Asia (Singapore) by [ACE] L i Z a
19/20 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 9120
cs_assault_gamma
Vòng không giới hạn
kết nối
     
STRAWBEROVIC FACTOVINA [Skill:100]
Europe by MrBrainovan
18/20 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 56182
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
     
KEEP CALM And NUKE IT DOWN
Asia (Singapore) by Knight Raptor
15/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 16049
de_nuke_v2_go
Vòng không giới hạn
kết nối
 x2    
[ACE] V I L L A
Europe by [ACE] Kamols
18/20 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2787
de_dust2_xmas
Vòng không giới hạn
kết nối
 
CITADEL 🗿 www.mon.gs/top
Europe by sTh
9/20 (13 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5217
ffa_mongs
Vòng không giới hạn
kết nối
     
Assault Chaos Circle [Hitfoni]
Turkey by Adm
12/20 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 11081
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
     
NO PLACE TO HIDE
Europe by iRabb1x
14/20 (16 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6006
de_rats2_2002
Vòng không giới hạn
kết nối
     
Zer0 I E-SporT PubLiC*
Turkey by Zer0 I NcX*
20/20 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 8047
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
     
🔰 [i N f a m o U s . T e a m] 🔰
South America (Brasil) by [iNf] peR
20/20 (22 connecting)
Kỹ năng người chơi: 15207
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
       
[COLI] INDO WARZONE
Asia (Singapore) by [COLI] MASTER YANG
20/20 (20 connecting)
Kỹ năng người chơi: 58623
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
     
dust_in_the_WiND
Europe by nanaX @ Di
19/20 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 11387
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
SHUT UP AND PLAY
Europe by 102
19/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 7580
cs_italy
Vòng không giới hạn
kết nối
     
FUN GAME
Europe by you know me
19/20 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4914
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
     
[rj] 🔊
USA (New York City) by el_rOaChO [rj]
19/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 28598
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Wild Boars Butchery
Asia (Singapore) by Iced Vanilla Latte
18/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 18725
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
     
Grenada 2
Europe by CIN
18/20 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 12626
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
GG ALL DAY
USA (New York City) by Foo
15/20 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5968
gg_simpsons
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Valendo uma coca cola
South America (Brasil) by motocicleta
15/20 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1931
gg_new_pool_day2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
World Famous [Nitro] Clan #1
South America (Brasil) by [Nitro] Gringa
14/20 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 9522
cs_rio
Vòng không giới hạn
kết nối
     
Enjoy and have FUN
Europe by @nooby
13/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 16286
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
     
enVy_cuTe
USA (New York City) by ZORTEXXX
12/20 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: 18467
cs_swetofor
Vòng không giới hạn
kết nối
       
Kenigsberg
Russia by OTTO KENIGSBERG
11/12 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 7943
cs_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
 
35 HP by Phoen1x
Russia by Phoen1x_95
10/12 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3757
35hp_2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
FRIGO PRO PLAYERS
Europe by kNIAZ*#RRRRAMPAGEE
10/20 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2832
de_dust2_2x2_snow
Vòng không giới hạn
kết nối
     
Waytgreyps Server 2!
Asia (Singapore) by ShiverModeWytGryps
8/12 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 8837
fy_world_minecraft
Vòng không giới hạn
kết nối
123
Russia by Jenek
8/20 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5733
gg_adrenalin
Vòng không giới hạn
kết nối
     
New Maps Always!
Asia (Singapore) by ShiverModeWytGryps
7/20 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4453
cs_moskva_msc
Vòng không giới hạn
kết nối
   
BORA ENTRAR
South America (Brasil) by RamonRR
6/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4173
cs_rio
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Black Mesa
Russia public server
6/10 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6351
de_dust_mini2
Vòng không giới hạn
kết nối
     
Frag City 97
USA (New York City) by Doobie Boy Fresh
6/20 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 337
de_rats_caravan
Vòng không giới hạn
kết nối
   
My Internet Laggy Feels
Europe by Teta de Monja
6/12 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3020
fy_3000_b3
Vòng không giới hạn
kết nối
 
F*CK PUTIN
Europe by MSZCZUJ
5/6
Kỹ năng người chơi: 2127
awp_india
Vòng không giới hạn
kết nối
Diy
Europe by Raredam
5/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6177
ffa_rats_1337
Vòng không giới hạn
kết nối
 
BLATOTA OLD
Russia by Slavyan37
5/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 776
gg_new_pool_day2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
mr.Kred
Russia by mr.Kred
5/6
Kỹ năng người chơi: 653
gg_new_pool_day2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
⚡ [SK G a m i n G] ⚡
South America (Brasil) by SK 乡 MyLL4 乡
4/20 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 8897
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
     
THE OPRAH WINFREY SHOW
USA (New York City) by OprahsButthole
4/20 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 13558
cs_italy
Vòng không giới hạn
kết nối
       
Grenada 3
Europe by CIN
4/20 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 593
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[AIR] Crew nO cheatiN AlloWED
South America (Brasil) by [AIR] Stavroguin
4/20 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1441
fy_splash
Vòng không giới hạn
kết nối
   
SoftMining
Russia by МеГаПиХаРь
4/20
Kỹ năng người chơi: 3056
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
Zaxodi zaebal
Russia by Ебырь твоей мамаши
4/12 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 8071
gg_airsoft_v2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Baguette defuse
Europe by vvo
3/12 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 831
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
italy nhe anh em Viet Nam
Europe by manhhip
3/6 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 943
cs_italy
Vòng không giới hạn
kết nối
   
de_dust2
Europe by D0MINAT0R
3/6 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 17852
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
     
Alarm Anxiety
Europe by ANXIETY * Muxacuk
2/20
Kỹ năng người chơi: 8108
de_inferno
Vòng không giới hạn
kết nối
 
[GAYS] aim_qpad
Europe by [GAYS] weak clown
2/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 942
aim_qpad_2007
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Play-cs.com - 2 x 2
Russia public server
2/4 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3915
de_dust2_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🏄 Surf #1
Russia public server
2/6 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 443
surf_iceday2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Zer0 I E-SporT for Pr0 GameR
Turkey by Zer0 I YurTseveNC*
2/20 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3285
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
iSurf
Turkey by d[-_-]b
2/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1405
surf_ski_2
Vòng không giới hạn
kết nối
FUCK_PUTIN_BANDERA_NEWELYCZ_BA
Europe by Kwinto_1782
2/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2079
fy_pool_day2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
**SALA DA TIA MERCIA** gratis
South America (Brasil) by dona_mercia
1/12 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2111
gg_simpsons
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Delta Haus
Asia (Singapore) by I miss less now
1/20
Kỹ năng người chơi: 1070
cs_delta_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
     
[F00FY8ER-69] Fun n Games
Asia (Singapore) by Congressman Putin
0/20
Kỹ năng người chơi: -
cs_italy
Vòng không giới hạn
kết nối
EZ _ GAMING _
Europe by ArtGame
0/20
Kỹ năng người chơi: -
awp_city
Vòng không giới hạn
kết nối
     
Guardacostas
Russia by M_S
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
refi-for-ever
South America (Brasil) by PolloLoko
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
Russia public server
0/2
Kỹ năng người chơi: 50
bhop_deposito
Vòng không giới hạn
kết nối
   
SERVER_BY_BRASPI
Europe by braspi
0/6
Kỹ năng người chơi: -
35hp_2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
2000
Europe by Manson
0/6
Kỹ năng người chơi: -
awp_india
Vòng không giới hạn
kết nối
 
No_physicKP
Europe by xXxKrzysxXx
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_aztec_cs15
Vòng không giới hạn
kết nối
 
NOIRAKA
Europe by BAD-PO
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Optical Penetration Playground
USA (New York City) by OpticalPenetration
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_iceworld
Vòng không giới hạn
kết nối
CHEDOLA
South America (Brasil) by DONA THAIS
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_aaa
Vòng không giới hạn
kết nối
 
iGloballs
USA (New York City) by [iGloballs] Lengua
0/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
gg_deathmatch
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[ACE] P E N T H O U S E
Asia (Singapore) by [ACE] C R E W
0/12
Kỹ năng người chơi: -
aim_dusty_ak
Vòng không giới hạn
kết nối
   
S A L E E N
Europe by
0/20
Kỹ năng người chơi: -
35hp_2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
gincana_ceak
South America (Brasil) by HendrickFS
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Bibergeil
Europe by irx
0/6
Kỹ năng người chơi: -
35hp_2
Vòng không giới hạn
kết nối
     
TW
Asia (Singapore) by 我的刀呢
0/20 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
de_dust2
Russia by Player
0/6 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
     
n1 5v5 House
Europe by n1- Chilly*aim
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_inferno
Vòng không giới hạn
kết nối
Play-cs.com - DeathRun 🔊
USA (New York City) public server
0/5
Kỹ năng người chơi: -
dr_dangerous
Vòng không giới hạn
kết nối
  Thuê máy chủ của riêng bạn! Bất kỳ bản đồ, bất kỳ gamemode, máy chủ riêng cho bạn bè hoặc công cộng.