Chơi trên trình duyệt
PLAY-CS.COM
Giờ máy chủ: 04 Oct 16:05
Hiển thị lời mời
Ẩn lời mời

10:23
ZeonArena

Private server AdminZEON
Map: surf_iceday2
Players: 4/6
Country:
Port: 27008
Statistics: No
Average skill: 62
Average ping: 81
Connect to server

10:56
CITADEL 🗿

Private server sTh
Map: ffa_mon
Players: 8/20
Country:
Port: 27014
Statistics: No
Average skill: 2177
Average ping: 45
Connect to server

11:10
0123456789

Private server 0123456789
Map: cs_ruins
Players: 5/6
Country:
Port: 27016
Statistics: No
Average skill: 4213
Average ping: 73
Connect to server

11:36
# [216] WOLFS NEST

Private server HaKaN# [216]
Map: de_dust2
Players: 8/20
Country:
Port: 27017
Statistics: No
Average skill: 18015
Average ping: 80
Connect to server

11:43
Lai Lai not dusty here

Private server Player xyz
Map: cs_mansion
Players: 8/20
Country:
Port: 27098
Statistics: No
Average skill: 1205
Average ping: 48
Connect to server

11:56
# [216] WOLFS NEST

Private server HaKaN# [216]
Map: de_dust2
Players: 5/20
Country:
Port: 27017
Statistics: No
Average skill: 38670
Average ping: 58
Connect to server

12:26
-SR-

Private server -SR-
Map: aim_taliban
Players: 12/20
Country:
Port: 27104
Statistics: No
Average skill: 1683
Average ping: 58
Connect to server

12:55
[ACE] F O R T R E S S ⚔️

Private server [ACE] EGO WON
Map: aim_dusty_ak
Players: 5/12
Country:
Port: 27015
Statistics: No
Average skill: 675
Average ping: 51
Connect to server

13:09
[Fast serv] DIM 2.5m autosnipe

Private server DIM
Map: cs_assault
Players: 16/20
Country:
Port: 27054
Statistics: No
Average skill: 9527
Average ping: 80
Connect to server

13:10
Black Mesa

Public server
Map: de_dust_mini2
Players: 9/10
Country:
Port: 27073
Statistics: No
Average skill: 590
Average ping: 47
Connect to server

13:18
yAk

Private server el_rOaChO [rj]
Map: de_dust2
Players: 19/20
Country:
Port: 27045
Statistics: No
Average skill: 6707
Average ping: 67
Connect to server

13:53
Italy

Private server alf
Map: cs_italy
Players: 12/20
Country:
Port: 27003
Statistics: No
Average skill: 11744
Average ping: 69
Connect to server

14:29
5 vs 5 #2

Private server st4r
Map: de_tuscan
Players: 10/12
Country:
Port: 27027
Statistics: No
Average skill: 55972
Average ping: 46
Connect to server

14:34
[TUNA]THAI-TEAM

Private server TUNA
Map: de_dust2
Players: 20/20
Country:
Port: 27013
Statistics: No
Average skill: 32484
Average ping: 49
Connect to server

15:31
[ACE] C A S T L E 🏰

Private server [ACE] EGO WON
Map: cs_delta_assault
Players: 18/20
Country:
Port: 27026
Statistics: No
Average skill: 9960
Average ping: 69
Connect to server

15:36
U N I T Y A R 3 N A Soldiers

*Private server [Unity VengeanCe](https://play-cs.com/rating/search/6472741af49db4b787e128a6668a57 )
Map:
de_dust2
Players:
20/20
Country:
Port:
27072
Statistics:
No
Average skill:
10663
Average ping:
70
Connect to server**

15:40
Lai Lai not dusty here II

Private server Andy Warhol
Map: cs_moskva_msc
Players: 18/20
Country:
Port: 27100
Statistics: No
Average skill: 22144
Average ping: 34
Connect to server

15:45
# [216] WOLFS NEST

Private server HaKaN# [216]
Map: de_dust2
Players: 20/20
Country:
Port: 27017
Statistics: No
Average skill: 7345
Average ping: 62
Connect to server

15:48
D U S K

Private server S A L L Y
Map: cs_swetofor
Players: 20/20
Country:
Port: 27044
Statistics: No
Average skill: 4301
Average ping: 81
Connect to server

15:58
#JomLayanShoot

Private server budak baik
Map: de_dust2
Players: 4/20
Country:
Port: 27063
Statistics: No
Average skill: 926
Average ping: n/a
Connect to server

Trò chuyện ở đâu?
Gia nhập với chúng tôi Discord tán gẫu!
Nước  Russia  (104) Asia  (129) Brasil  (41) Germany  (293) Turkey  (33) USA (NYC)  (38) USA (SF)  (37)
Hostage Rescue (164) Bomb/Defuse (335) Fight/Yard (14) AWP/Sniper (3) Scout/Sniper 35HP (9) AIM (28) Gun Game (95) Death Run FFA (18) Hide and Seek (7) Lobby Training Escort a VIP Grenades Surf (1) BHOP (1)
Thêm  Máy chủ được đánh giá Yêu cầu kỹ năng Chưa đầy Có nguời chơi  
Lưu
Đặt lại bộ lọc
Rating / Perks Máy chủ   Số nguời chơi bằng bộ lọc: 949  ↓ Bản đồ  
Làm mới
   
*D U S K*
USA (New York City) by S A L L Y
20/20 (25 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5783
cs_swetofor
Vòng không giới hạn
kết nối
   
*GUILD*
Germany by NOVA*Skorpid
20/20 (31 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4796
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[ACE] C A S T L E 🏰
Germany by [ACE] EGO WON
14/20 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: 11166
cs_delta_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[ACE] A L C A Z A R
Germany by [ACE] Flaviv
18/20 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6672
de_aztec
Vòng không giới hạn
kết nối
   
U N I T Y* A R 3 N A Soldiers
Turkey by Unity *VengeanCe
19/20 (17 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6929
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
mEN_iN_tOILET* Taiwan sever
Asia (Singapore) by 火炎焱燚燚焱炎火
10/12 (20 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3149
ffa_dust2_ak47
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[ACE] C H A T E A U
Asia (Singapore) by [ACE] L i Z a
18/20 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5951
cs_delta_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
STRAWBERRY FACTORY
Germany by enVy l MrBrain
18/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 8109
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
LUXUS GG
Asia (Singapore) by [LUXUS] AHYAO
13/20 (14 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6153
gg_snowpool
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Play Cs X Good Vibes
USA (San Francisco) by nosferati
17/20 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1271
de_vertigo
Vòng không giới hạn
kết nối
 
OLD FASHION
Russia by Kore666
16/20 (11 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3451
cs_bikini
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[HGS] T I T A N S__H O M E
Germany by [HGS] JIMMY_RABBIT
17/20 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: 20931
cs_delta_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
#milf * Public Server
Germany by @nooby
15/20 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 9585
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Lai Lai not dusty here II
Asia (Singapore) by Andy Warhol
20/20 (13 connecting)
Kỹ năng người chơi: 29265
cs_moskva_msc
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Zer0 | Crucible
Turkey by Zer0 I ramsey
13/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 7936
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[rj] 🔊
USA (New York City) by el_rOaChO [rj]
18/20 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6669
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
yAk
USA (San Francisco) by el_rOaChO [rj]
16/20 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 19856
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
nanaX Public Server
Germany by nanaX @ Di
7/20 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4044
de_nuke
Vòng không giới hạn
kết nối
   
dust_in_the_WiND
Germany by lamochina
21/20 (11 connecting)
Kỹ năng người chơi: 25803
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
GunWAR
Russia by Кебаб fuckTHEbrits
21/20 (14 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4912
gg_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
ADRENALIN
Russia by st4r
20/20 (11 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3969
gg_adrenalin
Vòng không giới hạn
kết nối
 
GG
South America (Brasil) by LYDIA
20/20 (18 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2508
gg_new_pool_day2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Grenades Trails
Germany by alexiscarel
20/20 (11 connecting)
Kỹ năng người chơi: 11695
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[TUNA]THAI-TEAM
Asia (Singapore) by TUNA
19/20 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: 40636
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
COLI Indo Warzone®
Asia (Singapore) by [C0Ll]
19/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 48736
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
CryptoFolks! Gaming Server
Germany by Yazeed
19/20 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6836
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
# [216] WOLFS NEST
Germany by HaKaN# [216]
18/20 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 14618
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[V] VENDETTA SERVER
South America (Brasil) by [V] Lechitz
17/20 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 10792
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🤰 My Internet Laggy Feels 👙
Germany by #milf * idhk
14/20 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2440
fy_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
   
De_dust2
Asia (Singapore) by 25cm
14/20 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 33482
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[Fast serv] DIM 2.5m autosnipe
Germany by DIM
11/20 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 10868
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Italy
Germany by alf
10/20 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3336
cs_italy
Vòng không giới hạn
kết nối
-SR-
Germany by -SR-
9/20 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2732
aim_taliban
Vòng không giới hạn
kết nối
 
The last fight
Germany by #Peace Anna 007
9/20 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 633
35hp_2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
CITADEL 🗿
Germany by sTh
8/20 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4083
ffa_mon
Vòng không giới hạn
kết nối
   
#JomLayanShoot
Asia (Singapore) by budak baik
7/20 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 9462
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
griffin
Russia by petergriffin
6/6 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 183
gg_new_pool_day2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
0123456789
Russia by 0123456789
6/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2832
cs_ruins
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Barabashka
Germany by KrakeNNN
6/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1265
de_dust2_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
AIM
Russia by S i mP son -[---
5/12 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2306
aim_aaa
Vòng không giới hạn
kết nối
   
TTL is back
Russia by Shtillayga
5/12 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 11379
cs_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
AIM HEADSHOT
Germany by st4r
5/12 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2475
aim_headshot
Vòng không giới hạn
kết nối
 
BLATOTA
Russia by OTEC
5/6 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 274
gg_new_pool_day2
Vòng không giới hạn
kết nối
swetofor
Germany by @nooby
5/20 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6280
gg_swetofor
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Welcome to dragons [DgS]
South America (Brasil) by [DgS] Frasquito
5/20 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 8107
cs_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Fight Club [Skill:200]
Asia (Singapore) by Rukawa
4/20 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 14793
de_mirage
Vòng không giới hạn
kết nối
   
G L H F
Asia (Singapore) by MoTo
4/20 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 20964
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
   

Germany by    
4/20 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1235
hns_building
Vòng không giới hạn
kết nối
de_dust2
USA (San Francisco) by Player
4/20 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 7630
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
AIM MAP
Germany by st4r
4/12 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 50
aim_map
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Kulak
Russia by Andrey-Kulak
4/6
Kỹ năng người chơi: 1693
gg_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Floppy Town
Germany by sTh
3/12
Kỹ năng người chơi: 9960
hns_floppytown
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Play-cs.com - Aztec 2x2
Russia public server
3/4 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2118
de_aztec_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Play-cs.com - clan1_mill 2x2
Russia public server
3/4
Kỹ năng người chơi: 918
de_clan1_mill_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
[ACE] F O R T R E S S ⚔️
Germany by [ACE] EGO WON
3/12 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 379
aim_dusty_ak
Vòng không giới hạn
kết nối
AWP INDIA
Germany by st4r
3/12 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 13985
awp_india
Vòng không giới hạn
kết nối
   
XER
Russia by S i mP son -[---
2/6
Kỹ năng người chơi: 50
aim_map
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Play-cs.com - Train - 2x2
Russia public server
2/4 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 633
de_train_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
WALLMAC
Russia by wallmac
1/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 34452
cs_16fighter
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
Russia public server
1/2
Kỹ năng người chơi: 168
bhop_bkz_goldbhop
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Black Mesa
Russia public server
1/10 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3531
de_dust_mini2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
ZeonArena
Russia by AdminZEON
1/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 414
surf_iceday2
Vòng không giới hạn
kết nối
27075
Asia (Singapore) by TapooKub
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_airsoft_v2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🏄 Surf #2
Russia public server
0/6 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
surf_ski_2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Play-cs.com - Mirage 2x2
Russia public server
0/4 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_mirage_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Lai Lai not dusty here
Asia (Singapore) by Player xyz
0/20
Kỹ năng người chơi: -
cs_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
 
THAI_TEAM#2
Asia (Singapore) by Noctis
0/20
Kỹ năng người chơi: -
cs_untitled
Vòng không giới hạn
kết nối
 
moshonka 1337
Russia by Ms M1nor
0/6
Kỹ năng người chơi: -
awp_india
Vòng không giới hạn
kết nối
Safe Space
Germany by ArtGame
0/6
Kỹ năng người chơi: -
he_glass2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Ebal_dremal
Russia by Valu_nalevonapravo
0/6 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
POOL
Germany by Manson
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Mellanox 100gbe SG
Asia (Singapore) by mellanox connectx6
0/20 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault_iqyoshi
Vòng không giới hạn
kết nối
Play-cs.com - DeathRun 🔊
Russia public server
0/5
Kỹ năng người chơi: -
dr_dangerous
Vòng không giới hạn
kết nối
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
Russia public server
0/2
Kỹ năng người chơi: -
bhop_deposito
Vòng không giới hạn
kết nối
Mokrie_scheli
Russia by PIZDA Ивaнoвнa
0/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
ffa_train
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Tarken Party
South America (Brasil) by carlosgpn
0/20 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
fy_cccp_celo_ww2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
303_Gaming
Russia by ptO
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Volleyball
Germany by sTh
0/6 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
he_volleyball
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🏄 Surf #1
Russia public server
0/6
Kỹ năng người chơi: -
surf_iceday2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Wild Boars Butchery
Asia (Singapore) by OldTownWhiteCoffee
0/20 (13 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
  Thuê máy chủ của riêng bạn! Bất kỳ bản đồ, bất kỳ gamemode, máy chủ riêng cho bạn bè hoặc công cộng.