Chơi trên trình duyệt
PLAY-CS.COM
Giờ máy chủ: 03 Feb 16:16
Hiển thị lời mời
Ẩn lời mời

13:52
BLACK ANUS

Private server [email protected] xUeSoS
Map: fy_dust2
Players: 7/12
Country:
Port: 27075
Statistics: No
Average skill: 3015
Average ping: 92
Connect to server

13:59
Battle of the PRO

Private server BERSERK
Map: cs_rio
Players: 3/12
Country:
Port: 27067
Statistics: No
Average skill: 9062
Average ping: 98
Connect to server

14:04
Floppy Town 🪜

Private server sTh
Map: hns_floppytown
Players: 5/12
Country:
Port: 27040
Statistics: No
Average skill: 2404
Average ping: 84
Connect to server

14:07
Battle of the PRO

Private server BERSERK
Map: cs_rio
Players: 6/12
Country:
Port: 27067
Statistics: No
Average skill: 5243
Average ping: 123
Connect to server

14:09
Floppy Town 🪜

Private server sTh
Map: hns_floppytown
Players: 8/12
Country:
Port: 27040
Statistics: No
Average skill: 3654
Average ping: 73
Connect to server

14:13
Momoka

Private server CADS
Map: cs_delta_assault
Players: 10/12
Country:
Port: 27008
Statistics: No
Average skill: 2790
Average ping: 5
Connect to server

14:17
NO POLITIC2

Private server Forester
Map: cs_mansion
Players: 5/6
Country:
Port: 27029
Statistics: No
Average skill: 6293
Average ping: 93
Connect to server

14:35
🏄 Surf #2

Public server
Map: surf_ski_2
Players: 5/6
Country:
Port: 27949
Statistics: No
Average skill: 465
Average ping: 127
Connect to server

14:49
🏄 Surf #2

Public server
Map: surf_ski_2
Players: 6/6
Country:
Port: 27949
Statistics: No
Average skill: 471
Average ping: 84
Connect to server

15:06
U N I T Y🐺A R 3 N A Soldiers

*Private server [Unity VengeanCe](https://play-cs.com/rating/search/6472741af49db4b787e128a6668a57 )
Map:
de_dust2
Players:
18/20
Country:
Port:
27035
Statistics:
No
Average skill:
5260
Average ping:
58
Connect to server**

15:11
Mokrie_schelki

Private server PIZDA Ивaнoвнa
Map: ffa_train
Players: 9/12
Country:
Port: 27060
Statistics: No
Average skill: 4366
Average ping: 68
Connect to server

15:22
Mokrie_schelki

Private server PIZDA Ивaнoвнa
Map: ffa_train
Players: 6/12
Country:
Port: 27060
Statistics: No
Average skill: 3401
Average ping: 45
Connect to server

15:35
Battle of the PRO

Private server BERSERK
Map: de_mirage_go
Players: 10/12
Country:
Port: 27067
Statistics: No
Average skill: 3478
Average ping: 95
Connect to server

15:41
Aztec Pros COME

Private server lostintime
Map: de_aztec
Players: 16/20
Country:
Port: 27069
Statistics: No
Average skill: 8526
Average ping: 44
Connect to server

15:46
Play-cs.com - DeathRun

Public server
Map: dr_dangerous
Players: 4/5
Country:
Port: 27948
Statistics: No
Average skill: 586
Average ping: 118
Connect to server

15:50
Aztec Pros COME

Private server lostintime
Map: de_aztec
Players: 19/20
Country:
Port: 27069
Statistics: No
Average skill: 11410
Average ping: 70
Connect to server

15:57
LUXUS GG

Private server [LUXUS] AHYAO
Map: gg_cloudcity_sw
Players: 14/20
Country:
Port: 27037
Statistics: No
Average skill: 4110
Average ping: 42
Connect to server

16:06
Play Cs X Good Vibes

Private server nosferati
Map: de_dust2
Players: 18/20
Country:
Port: 27070
Statistics: No
Average skill: 36729
Average ping: 44
Connect to server

16:08
Sucuk Public

Private server Anatolia l nSeine
Map: cs_swetofor
Players: 7/20
Country:
Port: 27007
Statistics: No
Average skill: 1349
Average ping: 65
Connect to server

16:08
HAVEFUN

Private server BOPE
Map: de_dust_go
Players: 7/12
Country:
Port: 27062
Statistics: No
Average skill: 2169
Average ping: 40
Connect to server

Trò chuyện ở đâu?
Gia nhập với chúng tôi Discord tán gẫu!
Nước  Russia  (202) Asia  (185) South America  (52) Germany  (331) Turkey  (46) USA (NYC)  (41) USA (SF)  (27)
Hostage Rescue (221) Bomb/Defuse (456) Fight/Yard (15) AWP/Sniper (20) Scout/Sniper 35HP AIM (24) Gun Game (105) Death Run (4) FFA (23) Hide and Seek (3) Lobby Training Escort a VIP Grenades Surf (11) BHOP (2)
Thêm  Máy chủ được đánh giá Yêu cầu kỹ năng Chưa đầy Có nguời chơi  
Lưu
Đặt lại bộ lọc
Rating / Perks Máy chủ   Số nguời chơi bằng bộ lọc: 1267  ↓ Bản đồ  
Làm mới
   
STRAWBERRY FACTORY [Skill:100]
Germany by enVy l MrBrain
21/20 (128 connecting)
Kỹ năng người chơi: 23888
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
NOVA* D U S K
USA (New York City) by NOVA* S A L L Y
20/20 (39 connecting)
Kỹ năng người chơi: 10198
cs_swetofor
Vòng không giới hạn
kết nối
   
NO MERCY ON THESE STREETS!!!
Asia (Singapore) by Knight Raptor
20/20 (53 connecting)
Kỹ năng người chơi: 9477
de_inferno
Vòng không giới hạn
kết nối
   
N O V A
Germany by NOVA*Skorpid
21/20 (34 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6322
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
THE MULLET MAFIA ON OVERPASS
Asia (Singapore) by Knight Raptor
20/20 (28 connecting)
Kỹ năng người chơi: 20486
de_overpass_v2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[ACE] P A L A C E
Germany by [ACE] Kamols
21/20 (31 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1538
de_prodigy
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[ACE] C A S T L E 🏰
Germany by [ACE] C R E W
21/20 (11 connecting)
Kỹ năng người chơi: 21536
cs_delta_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[ACE] C H A T E A U
Asia (Singapore) by [ACE] L i Z a
18/20 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 19039
cs_delta_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[ACE] A L C A Z A R
Germany by [ACE] Flaviv
21/20 (31 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6574
de_aztec
Vòng không giới hạn
kết nối
   
KEEP CALM And NUKE IT DOWN
Asia (Singapore) by Knight Raptor
20/20 (16 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6184
de_nuke_v2_go
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🎄Happy New Year 2023🎄
Germany by nosferati
20/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4000
de_mirage
Vòng không giới hạn
kết nối
 
CITADEL 🗿
Germany by sTh
20/20 (22 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3944
ffa_mon
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Zon Pergaduhan
Asia (Singapore) by Plsavail
20/20 (14 connecting)
Kỹ năng người chơi: 14042
cs_italy
Vòng không giới hạn
kết nối
 
BOT
Germany by Nesrin
19/20 (14 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1107
awp_india
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Aztec Pros COME
Asia (Singapore) by lostintime
18/20 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 22292
de_aztec
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Lai Lai happy cny here [Skill:500]
Asia (Singapore) by Andy Warhol
0/20 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_cache_v2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
LUXUS GG
Asia (Singapore) by [LUXUS] AHYAO
20/20 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4043
gg_cloudcity_sw
Vòng không giới hạn
kết nối
   
#milf * Public Server
Germany by @nooby
16/20 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2746
de_overpass_v2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
T I T A N S___H O M E [HGS]
Germany by [HGS] JIMMY_RABBIT
16/20 (15 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4684
cs_delta_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[rj] 🔊
USA (New York City) by el_rOaChO
20/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 9729
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
yAk
USA (San Francisco) by el_rOaChO
17/20 (17 connecting)
Kỹ năng người chơi: 9551
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Momoka
USA (San Francisco) by CADS
9/12 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2237
cs_delta_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Grenades Trails
Germany by alexiscarel
20/20 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: 12331
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
U N I T Y*🐺A R 3 N A Soldiers
Turkey by Unity *VengeanCe
19/20 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 10781
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
DUST2
Russia by Гусь_
19/20 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 908
gg_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
GG ADRENALIN
Russia by Jenek
18/20 (14 connecting)
Kỹ năng người chơi: 894
gg_adrenalin
Vòng không giới hạn
kết nối
 
GG
South America (Brasil) by LYDIA
18/20 (17 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1991
gg_new_pool_day2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Play Cs X Good Vibes
Asia (Singapore) by nosferati
18/20 (16 connecting)
Kỹ năng người chơi: 38714
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
💋 #My Internet Laggy Feels 👙
Germany by #milf * Yurashi
18/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4543
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
SHUT UP AND PLAY
Germany by 102
18/20 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 9759
cs_italy
Vòng không giới hạn
kết nối
   
dust_in_the_WiND
Germany by lamochina
18/20 (13 connecting)
Kỹ năng người chơi: 8949
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
COLI Indo Warzone®
Asia (Singapore) by [C0Ll]
17/20 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 56329
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
NO POLITIC
Russia by Forester
17/20 (11 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4160
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Zer0 I E-SporT PvP
Turkey by Zer0 I NcX*
16/20 (12 connecting)
Kỹ năng người chơi: 12314
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
CheAT
Russia by CheAT
16/20 (13 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3579
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
World Famous [Nitro] Clan #1
South America (Brasil) by [Nitro] Gringa
14/20 (18 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6309
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Autosnipe
Germany by SmAKeR
14/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 7004
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Sucuk Public
Germany by Anatolia l nSeine
12/20 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2210
cs_swetofor
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Black Dragon Clan Of Steam
Russia by shadowraze
12/20 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4989
cs_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
   
GOGOGOGOGOGO
Russia by MARCUSSSSSSSSS
11/20 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 9912
cs_militia
Vòng không giới hạn
kết nối
WALLMAC and FckYrMom
Russia by wallmac
11/12 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 491
gg_simpsons
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Battle of the PRO
Russia by BERSERK
11/12 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2267
de_mirage_go
Vòng không giới hạn
kết nối
OTEC COCATb_POLNIY_BESPREDEL
Russia by ШОСЕБАЛОМ
10/12 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 849
gg_new_pool_day2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
[ACE] F O R T R E S S ⚔️
Germany by [ACE] C R E W
9/12 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1372
aim_dusty_ak
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Server DGS - Pro Server
South America (Brasil) by Frasquito
9/20 (12 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5167
de_inferno
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Black Mesa
Russia public server
9/10 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2713
de_dust_mini2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🔰 [iNfamoUs Team] 🔰
South America (Brasil) by [iNf] f0rest
8/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 676
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
BLACK ANUS
Russia by [email protected] xUeSoS
8/12 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3547
fy_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
De_dust2
Asia (Singapore) by 25cm
7/20 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 10559
de_santorini
Vòng không giới hạn
kết nối
 
HAVEFUN
Germany by BOPE
7/12 (13 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6935
de_dust_go
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🏄 Surf #1
Russia public server
6/6 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3015
surf_iceday2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
NO POLITIC2
Russia by Forester
6/6 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 979
cs_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
 
TIMURIK_SEXY
Russia by Baaks11
6/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6335
aim_headshot
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Palmite be
Turkey by [PaLmiTe] Shifta
5/6 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1202
aim_headshot
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Guanteen
Turkey by Guanteen
5/20 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 16130
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
 
polis vs lapicitos
South America (Brasil) by kaSe
5/12 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4802
fy_pool_day
Vòng không giới hạn
kết nối
   
POTE.LV PLAY-OFF GAMES
Germany by Businessman
5/12 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1306
de_dust2_2x2_snow
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🏄 Surf #2
Russia public server
5/6 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: 689
surf_ski_2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
drim team
Russia by kos
5/6
Kỹ năng người chơi: 4715
de_dust2_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
ThisIs2000
Russia by NechtoTheThing
5/6 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1174
gg_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
 
***z o v***
Russia by ZOV**_AXMAT_CИЛА_*
4/6 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2710
de_dust2_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
Play-cs.com - DeathRun 🔊
Russia public server
4/5 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 605
dr_dangerous
Vòng không giới hạn
kết nối
 
BANKROT EBLAN
Russia by Пожилая Баракуда
4/6 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1314
gg_new_pool_day2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
ZXC Server
Russia by shadowraze
4/12 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2508
cs_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Mokrie_schelki
Russia by PIZDA Ивaнoвнa
3/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 354
ffa_train
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Play-cs.com - Aztec 2x2
Russia public server
3/4
Kỹ năng người chơi: 759
de_aztec_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
[ACE] P E N T H O U S E
Asia (Singapore) by [ACE] L i Z a
3/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 11583
aim_dusty_ak
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Floppy Town 🪜
Germany by sTh
3/12 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 15996
hns_floppytown
Vòng không giới hạn
kết nối
 
IG-88 | Thailand
Asia (Singapore) by IG-88 # Perfecto
2/12 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 75
cs_untitled
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
Russia public server
2/2
Kỹ năng người chơi: 50
bhop_bkz_goldbhop
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[TUNA]THAI-TEAM
Asia (Singapore) by TUNA
1/20
Kỹ năng người chơi: 8697
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
Welcome to BORIS ZHIVOTNOE
Russia by Puta Barca
1/6 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 100
gg_new_pool_day2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
NANAX.ONLINE 5x5 LEAGUE [Skill:100]
Russia by NOVA*AntivoLt[2H]
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Wild Boars Butchery
Asia (Singapore) by Iced Vanilla Latte
0/20 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
pool
Turkey by Manson
0/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Solvent Room
Asia (Singapore) by SPIRIT OF FIRE
0/20 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
cs_untitled
Vòng không giới hạn
kết nối
   
NaBiK
Germany by dragON
0/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_mini2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Play-cs.com - Mirage 2x2
Russia public server
0/4
Kỹ năng người chơi: -
de_mirage_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
     
Ded Avdey ABVGDEEZ
Russia by Злой Татарин
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Play-cs.com - 35hp
Russia public server
0/4 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
35hp_winter
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Fight Club [Skill:1000]
Asia (Singapore) by Rukawa
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_go
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Dylan
Germany by DylanD
0/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_chemise
Vòng không giới hạn
kết nối
   
go_yopta
Russia by Player 38932955
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_italy
Vòng không giới hạn
kết nối
   
bing bong clay street
USA (New York City) by ass_pro_shop
0/20
Kỹ năng người chơi: -
fy_deathmatch
Vòng không giới hạn
kết nối
   
World Famous [Nitro] Clan #2
South America (Brasil) by [Nitro] Gringa
0/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_inka
Vòng không giới hạn
kết nối
   
map of neron
Russia by Neron22
0/6 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Uvuvwev Osas
Germany by Uvuvwev Osas
0/20 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
SALPAY_WAR_ROOM
Asia (Singapore) by Kid Rabis (JC)
0/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
 
working days
Russia by PlanBabaRoza
0/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
hns_building
Vòng không giới hạn
kết nối
  Thuê máy chủ của riêng bạn! Bất kỳ bản đồ, bất kỳ gamemode, máy chủ riêng cho bạn bè hoặc công cộng.