در مرورگر بازی کنید
PLAY-CS.COM
زمان سرور: 04 Oct 16:06
نمایش دعوت ها
پنهان کردن دعوت ها

10:23
ZeonArena

Private server AdminZEON
Map: surf_iceday2
Players: 4/6
Country:
Port: 27008
Statistics: No
Average skill: 62
Average ping: 81
Connect to server

10:56
CITADEL 🗿

Private server sTh
Map: ffa_mon
Players: 8/20
Country:
Port: 27014
Statistics: No
Average skill: 2177
Average ping: 45
Connect to server

11:10
0123456789

Private server 0123456789
Map: cs_ruins
Players: 5/6
Country:
Port: 27016
Statistics: No
Average skill: 4213
Average ping: 73
Connect to server

11:36
# [216] WOLFS NEST

Private server HaKaN# [216]
Map: de_dust2
Players: 8/20
Country:
Port: 27017
Statistics: No
Average skill: 18015
Average ping: 80
Connect to server

11:43
Lai Lai not dusty here

Private server Player xyz
Map: cs_mansion
Players: 8/20
Country:
Port: 27098
Statistics: No
Average skill: 1205
Average ping: 48
Connect to server

11:56
# [216] WOLFS NEST

Private server HaKaN# [216]
Map: de_dust2
Players: 5/20
Country:
Port: 27017
Statistics: No
Average skill: 38670
Average ping: 58
Connect to server

12:26
-SR-

Private server -SR-
Map: aim_taliban
Players: 12/20
Country:
Port: 27104
Statistics: No
Average skill: 1683
Average ping: 58
Connect to server

12:55
[ACE] F O R T R E S S ⚔️

Private server [ACE] EGO WON
Map: aim_dusty_ak
Players: 5/12
Country:
Port: 27015
Statistics: No
Average skill: 675
Average ping: 51
Connect to server

13:09
[Fast serv] DIM 2.5m autosnipe

Private server DIM
Map: cs_assault
Players: 16/20
Country:
Port: 27054
Statistics: No
Average skill: 9527
Average ping: 80
Connect to server

13:10
Black Mesa

Public server
Map: de_dust_mini2
Players: 9/10
Country:
Port: 27073
Statistics: No
Average skill: 590
Average ping: 47
Connect to server

13:18
yAk

Private server el_rOaChO [rj]
Map: de_dust2
Players: 19/20
Country:
Port: 27045
Statistics: No
Average skill: 6707
Average ping: 67
Connect to server

13:53
Italy

Private server alf
Map: cs_italy
Players: 12/20
Country:
Port: 27003
Statistics: No
Average skill: 11744
Average ping: 69
Connect to server

14:29
5 vs 5 #2

Private server st4r
Map: de_tuscan
Players: 10/12
Country:
Port: 27027
Statistics: No
Average skill: 55972
Average ping: 46
Connect to server

14:34
[TUNA]THAI-TEAM

Private server TUNA
Map: de_dust2
Players: 20/20
Country:
Port: 27013
Statistics: No
Average skill: 32484
Average ping: 49
Connect to server

15:31
[ACE] C A S T L E 🏰

Private server [ACE] EGO WON
Map: cs_delta_assault
Players: 18/20
Country:
Port: 27026
Statistics: No
Average skill: 9960
Average ping: 69
Connect to server

15:36
U N I T Y A R 3 N A Soldiers

*Private server [Unity VengeanCe](https://play-cs.com/rating/search/6472741af49db4b787e128a6668a57 )
Map:
de_dust2
Players:
20/20
Country:
Port:
27072
Statistics:
No
Average skill:
10663
Average ping:
70
Connect to server**

15:40
Lai Lai not dusty here II

Private server Andy Warhol
Map: cs_moskva_msc
Players: 18/20
Country:
Port: 27100
Statistics: No
Average skill: 22144
Average ping: 34
Connect to server

15:45
# [216] WOLFS NEST

Private server HaKaN# [216]
Map: de_dust2
Players: 20/20
Country:
Port: 27017
Statistics: No
Average skill: 7345
Average ping: 62
Connect to server

15:48
D U S K

Private server S A L L Y
Map: cs_swetofor
Players: 20/20
Country:
Port: 27044
Statistics: No
Average skill: 4301
Average ping: 81
Connect to server

15:58
#JomLayanShoot

Private server budak baik
Map: de_dust2
Players: 4/20
Country:
Port: 27063
Statistics: No
Average skill: 926
Average ping: n/a
Connect to server

چت کجاست؟
به ما بپیوندید Discord گپ زدن!
کشور  Russia  (96) Asia  (139) Brasil  (31) Germany  (289) Turkey  (33) USA (NYC)  (35) USA (SF)  (37)
Hostage Rescue (161) Bomb/Defuse (323) Fight/Yard (13) AWP/Sniper (4) Scout/Sniper 35HP (9) AIM (32) Gun Game (90) Death Run FFA (20) Hide and Seek (8) Lobby Training Escort a VIP Grenades Surf BHOP
اضافی  رتبه بندی سرورها مهارت های لازم کامل نیست با بازیکنان  
صرفه جویی
تنظیم مجدد فیلترها
Rating / Perks سرور   پخش کننده ها توسط فیلتر: 946  ↓ نقشه  
تازه کردن
   
*D U S K*
USA (New York City) by S A L L Y
20/20 (33 connecting)
مهارت بازیکنان: 6804
cs_swetofor
دور نامحدود
اتصال
   
*GUILD*
Germany by NOVA*Skorpid
20/20 (30 connecting)
مهارت بازیکنان: 4498
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
[ACE] C A S T L E 🏰
Germany by [ACE] EGO WON
15/20 (9 connecting)
مهارت بازیکنان: 12160
cs_delta_assault
دور نامحدود
اتصال
   
[ACE] A L C A Z A R
Germany by [ACE] Flaviv
14/20 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: 9230
de_aztec
دور نامحدود
اتصال
   
U N I T Y* A R 3 N A Soldiers
Turkey by Unity *VengeanCe
18/20 (20 connecting)
مهارت بازیکنان: 9027
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
 
mEN_iN_tOILET* Taiwan sever
Asia (Singapore) by 火炎焱燚燚焱炎火
11/12 (20 connecting)
مهارت بازیکنان: 5522
ffa_dust2_ak47
دور نامحدود
اتصال
   
[ACE] C H A T E A U
Asia (Singapore) by [ACE] L i Z a
19/20 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: 5500
cs_delta_assault
دور نامحدود
اتصال
   
STRAWBERRY FACTORY
Germany by enVy l MrBrain
20/20 (10 connecting)
مهارت بازیکنان: 7399
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
LUXUS GG
Asia (Singapore) by [LUXUS] AHYAO
15/20 (13 connecting)
مهارت بازیکنان: 2794
gg_snowpool
دور نامحدود
اتصال
   
Play Cs X Good Vibes
USA (San Francisco) by nosferati
19/20 (9 connecting)
مهارت بازیکنان: 1402
de_vertigo
دور نامحدود
اتصال
 
OLD FASHION
Russia by Kore666
17/20 (13 connecting)
مهارت بازیکنان: 3714
cs_bikini
دور نامحدود
اتصال
   
[HGS] T I T A N S__H O M E
Germany by [HGS] JIMMY_RABBIT
16/20 (8 connecting)
مهارت بازیکنان: 21263
cs_delta_assault
دور نامحدود
اتصال
   
#milf * Public Server
Germany by @nooby
15/20 (8 connecting)
مهارت بازیکنان: 10162
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
Lai Lai not dusty here II
Asia (Singapore) by Andy Warhol
18/20 (11 connecting)
مهارت بازیکنان: 25890
cs_moskva_msc
دور نامحدود
اتصال
   
Zer0 | Crucible
Turkey by Zer0 I ramsey
15/20 (7 connecting)
مهارت بازیکنان: 6563
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
[rj] 🔊
USA (New York City) by el_rOaChO [rj]
15/20 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: 7653
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
yAk
USA (San Francisco) by el_rOaChO [rj]
16/20 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: 20093
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
nanaX Public Server
Germany by nanaX @ Di
8/20 (5 connecting)
مهارت بازیکنان: 3769
de_nuke
دور نامحدود
اتصال
   
COLI Indo Warzone®
Asia (Singapore) by [C0Ll]
20/20 (7 connecting)
مهارت بازیکنان: 41927
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
Grenades Trails
Germany by alexiscarel
20/20 (10 connecting)
مهارت بازیکنان: 13344
cs_assault
دور نامحدود
اتصال
 
GunWAR
Russia by Кебаб fuckTHEbrits
20/20 (15 connecting)
مهارت بازیکنان: 3881
gg_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
[TUNA]THAI-TEAM
Asia (Singapore) by TUNA
20/20 (8 connecting)
مهارت بازیکنان: 45722
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
 
ADRENALIN
Russia by st4r
19/20 (9 connecting)
مهارت بازیکنان: 3855
gg_adrenalin
دور نامحدود
اتصال
   
dust_in_the_WiND
Germany by lamochina
18/20 (8 connecting)
مهارت بازیکنان: 30106
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
CryptoFolks! Gaming Server
Germany by Yazeed
18/20 (3 connecting)
مهارت بازیکنان: 7218
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
De_dust2
Asia (Singapore) by 25cm
18/20 (8 connecting)
مهارت بازیکنان: 34630
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
 
GG
South America (Brasil) by LYDIA
16/20 (15 connecting)
مهارت بازیکنان: 2987
gg_new_pool_day2
دور نامحدود
اتصال
   
# [216] WOLFS NEST
Germany by HaKaN# [216]
16/20 (4 connecting)
مهارت بازیکنان: 16225
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
🤰 My Internet Laggy Feels 👙
Germany by #milf * idhk
13/20 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: 2728
fy_2000
دور نامحدود
اتصال
   
[Fast serv] DIM 2.5m autosnipe
Germany by DIM
13/20 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: 9541
cs_assault
دور نامحدود
اتصال
   
[V] VENDETTA SERVER
South America (Brasil) by [V] Lechitz
12/20 (12 connecting)
مهارت بازیکنان: 14032
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
-SR-
Germany by -SR-
11/20 (5 connecting)
مهارت بازیکنان: 2142
aim_taliban
دور نامحدود
اتصال
 
The last fight
Germany by #Peace Anna 007
9/20 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 633
35hp_2
دور نامحدود
اتصال
   
#JomLayanShoot
Asia (Singapore) by budak baik
9/20 (5 connecting)
مهارت بازیکنان: 5670
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
 
CITADEL 🗿
Germany by sTh
9/20 (3 connecting)
مهارت بازیکنان: 3023
ffa_mon
دور نامحدود
اتصال
   
Italy
Germany by alf
8/20 (4 connecting)
مهارت بازیکنان: 3778
cs_italy
دور نامحدود
اتصال
AIM HEADSHOT
Germany by st4r
7/12 (3 connecting)
مهارت بازیکنان: 1759
aim_headshot
دور نامحدود
اتصال
 
BLATOTA
Russia by OTEC
6/6 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: 203
gg_new_pool_day2
دور نامحدود
اتصال
 
Kulak
Russia by Andrey-Kulak
6/6 (3 connecting)
مهارت بازیکنان: 1680
gg_2000
دور نامحدود
اتصال
   
Barabashka
Germany by KrakeNNN
6/6 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 1278
de_dust2_2x2
دور نامحدود
اتصال
   
0123456789
Russia by 0123456789
6/6 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 2846
cs_ruins
دور نامحدود
اتصال
   
AIM
Russia by S i mP son -[---
5/12 (4 connecting)
مهارت بازیکنان: 4051
aim_aaa
دور نامحدود
اتصال
swetofor
Germany by @nooby
5/20 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 6280
gg_swetofor
دور نامحدود
اتصال
   
G L H F
Asia (Singapore) by MoTo
5/20 (5 connecting)
مهارت بازیکنان: 17425
de_dust
دور نامحدود
اتصال
   

Germany by    
5/20 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 998
hns_building
دور نامحدود
اتصال
   
Fight Club [Skill:200]
Asia (Singapore) by Rukawa
4/20 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 14795
de_mirage
دور نامحدود
اتصال
AIM MAP
Germany by st4r
4/12 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 50
aim_map
دور نامحدود
اتصال
AWP INDIA
Germany by st4r
4/12 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 9233
awp_india
دور نامحدود
اتصال
griffin
Russia by petergriffin
4/6 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 274
gg_new_pool_day2
دور نامحدود
اتصال
   
TTL is back
Russia by Shtillayga
4/12 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 14225
cs_mansion
دور نامحدود
اتصال
   
Floppy Town
Germany by sTh
4/12 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 9960
hns_floppytown
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - clan1_mill 2x2
Russia public server
3/4
مهارت بازیکنان: 918
de_clan1_mill_2x2
دور نامحدود
اتصال
de_dust2
USA (San Francisco) by Player
3/20 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 10156
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
 
[ACE] F O R T R E S S ⚔️
Germany by [ACE] EGO WON
3/12 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 379
aim_dusty_ak
دور نامحدود
اتصال
   
Welcome to dragons [DgS]
South America (Brasil) by [DgS] Frasquito
2/20 (10 connecting)
مهارت بازیکنان: 6898
cs_mansion
دور نامحدود
اتصال
 
WALLMAC
Russia by wallmac
2/6 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 5725
cs_16fighter
دور نامحدود
اتصال
   
XER
Russia by S i mP son -[---
2/6
مهارت بازیکنان: 50
aim_map
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - Train - 2x2
Russia public server
2/4
مهارت بازیکنان: 633
de_train_2x2
دور نامحدود
اتصال
   
Wild Boars Butchery
Asia (Singapore) by OldTownWhiteCoffee
1/20 (10 connecting)
مهارت بازیکنان: -
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - Aztec 2x2
Russia public server
1/4 (4 connecting)
مهارت بازیکنان: 7760
de_aztec_2x2
دور نامحدود
اتصال
   
Mellanox 100gbe SG
Asia (Singapore) by mellanox connectx6
1/20 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: -
cs_assault_iqyoshi
دور نامحدود
اتصال
   
Lai Lai not dusty here
Asia (Singapore) by Player xyz
0/20
مهارت بازیکنان: -
cs_mansion
دور نامحدود
اتصال
   
Black Mesa
Russia public server
0/10 (3 connecting)
مهارت بازیکنان: -
de_dust_mini2
دور نامحدود
اتصال
 
Ebal_dremal
Russia by Valu_nalevonapravo
0/6 (5 connecting)
مهارت بازیکنان: -
de_dust2_2x2
دور نامحدود
اتصال
 
Volleyball
Germany by sTh
0/6 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: -
he_volleyball
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - Mirage 2x2
Russia public server
0/4 (3 connecting)
مهارت بازیکنان: -
de_mirage_2x2
دور نامحدود
اتصال
 
🏄 Surf #1
Russia public server
0/6
مهارت بازیکنان: -
surf_iceday2
دور نامحدود
اتصال
27075
Asia (Singapore) by TapooKub
0/6 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: -
fy_airsoft_v2
دور نامحدود
اتصال
 
POOL
Germany by Manson
0/6
مهارت بازیکنان: -
fy_pool_day
دور نامحدود
اتصال
 
THAI_TEAM#2
Asia (Singapore) by Noctis
0/20
مهارت بازیکنان: -
cs_untitled
دور نامحدود
اتصال
Mokrie_scheli
Russia by PIZDA Ивaнoвнa
0/12
مهارت بازیکنان: -
ffa_train
دور نامحدود
اتصال
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
Russia public server
0/2
مهارت بازیکنان: -
bhop_deposito
دور نامحدود
اتصال
 
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
Russia public server
0/2
مهارت بازیکنان: -
bhop_bkz_goldbhop
دور نامحدود
اتصال
 
ZeonArena
Russia by AdminZEON
0/6 (3 connecting)
مهارت بازیکنان: -
surf_iceday2
دور نامحدود
اتصال
 
moshonka 1337
Russia by Ms M1nor
0/6
مهارت بازیکنان: -
awp_india
دور نامحدود
اتصال
Safe Space
Germany by ArtGame
0/6
مهارت بازیکنان: -
he_glass2
دور نامحدود
اتصال
   
Tarken Party
South America (Brasil) by carlosgpn
0/20
مهارت بازیکنان: -
fy_cccp_celo_ww2
دور نامحدود
اتصال
 
303_Gaming
Russia by ptO
0/6
مهارت بازیکنان: -
de_dust2_2x2
دور نامحدود
اتصال
   
🏄 Surf #2
Russia public server
0/6
مهارت بازیکنان: -
surf_ski_2
دور نامحدود
اتصال
Play-cs.com - DeathRun 🔊
Russia public server
0/5 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: -
dr_dangerous
دور نامحدود
اتصال
  اجاره سرور خود را! هر نقشه ، هر نوع بازی ، سرور خصوصی برای دوستان یا عموم.