در مرورگر بازی کنید
PLAY-CS.COM
زمان سرور: 11 Dec 21:39
Game version: 0.1.4#986
نمایش دعوت ها
پنهان کردن دعوت ها

16:46
[ACE] A L C A Z A R

Private server [ACE] Flaviv
Map: de_nuke
Players: 19/20
Country:
Port: 27030
Statistics: No
Average skill: 8632
Average ping: 53
Connect to server

16:56
Mokrie_schelki

Private server PIZDA Ивaнoвнa
Map: ffa_train
Players: 9/12
Country:
Port: 27035
Statistics: No
Average skill: 3195
Average ping: 87
Connect to server

17:07
EMPIRE SHELBY 7

Private server [AIR]ThECaPo7
Map: cs_swetofor
Players: 4/12
Country:
Port: 27095
Statistics: No
Average skill: 17139
Average ping: 123
Connect to server

17:12
EMPIRE SHELBY 7

Private server [AIR]ThECaPo7
Map: cs_swetofor
Players: 4/12
Country:
Port: 27095
Statistics: No
Average skill: 13687
Average ping: 74
Connect to server

17:14
Mokrie_schelki

Private server PIZDA Ивaнoвнa
Map: ffa_train
Players: 8/12
Country:
Port: 27035
Statistics: No
Average skill: 804
Average ping: 98
Connect to server

17:35
Hitfoni

Private server Adm
Map: cs_assault
Players: 19/20
Country:
Port: 27052
Statistics: No
Average skill: 6038
Average ping: 90
Connect to server

18:07
Battle of the PRO

Private server BERSERK
Map: cs_bikini
Players: 1/12
Country:
Port: 27023
Statistics: No
Average skill: 61383
Average ping: 57
Connect to server

18:22
GUN GAME

Private server Ketchup996
Map: gg_deathmatch
Players: 10/20
Country:
Port: 27075
Statistics: No
Average skill: 6280
Average ping: 58
Connect to server

18:30
GUN GAME

Private server Ketchup996
Map: gg_deathmatch
Players: 14/20
Country:
Port: 27075
Statistics: No
Average skill: 4549
Average ping: 96
Connect to server

18:58
[ACE] C H A T E A U

Private server [ACE] L i Z a
Map: de_aztec
Players: 20/20
Country:
Port: 27068
Statistics: No
Average skill: 30470
Average ping: 51
Connect to server

18:59
THE MULLET MAFIA ON OVERPASS

Private server Knight Raptor
Map: de_overpass_v2
Players: 14/20
Country:
Port: 27118
Statistics: No
Average skill: 9662
Average ping: 29
Connect to server

19:05
EMPIRE SHELBY 7

Private server [AIR]ThECaPo7
Map: cs_swetofor
Players: 11/12
Country:
Port: 27095
Statistics: No
Average skill: 19658
Average ping: 83
Connect to server

19:07
Battle of the PRO

Private server BERSERK
Map: cs_bikini
Players: 6/12
Country:
Port: 27023
Statistics: No
Average skill: 862
Average ping: 79
Connect to server

19:13
Zer0 I Leve Palestina. !!!

*Private server [Zer0 I YurTseveNC](https://play-cs.com/rating/search/9b1416dc693d659eaa413625c8ffd8 )
Map:
de_dust2
Players:
5/20
Country:
Port:
27025
Statistics:
No
Average skill:
16095
Average ping:
67
Connect to server**

19:16
GUN GAME

Private server Ketchup996
Map: gg_deathmatch
Players: 9/20
Country:
Port: 27075
Statistics: No
Average skill: 2356
Average ping: 79
Connect to server

19:20
cs4fun

Private server @nooby
Map: de_mirage
Players: 10/20
Country:
Port: 27066
Statistics: No
Average skill: 58112
Average ping: 61
Connect to server

19:22
Grenada 2

Private server CIN
Map: cs_assault
Players: 20/20
Country:
Port: 27040
Statistics: No
Average skill: 9751
Average ping: 65
Connect to server

19:59
[ACE] M A N S I O N ❄️

Private server [ACE] ACE ACE ACE
Map: de_train
Players: 18/20
Country:
Port: 27074
Statistics: No
Average skill: 24076
Average ping: 47
Connect to server

20:52
GG ALL DAY

Private server Foo
Map: gg_simpsons
Players: 21/20
Country:
Port: 27116
Statistics: No
Average skill: 4174
Average ping: 108
Connect to server

21:03
lambda

Private server fuze x_0
Map: aim_qpad_2007
Players: 1/12
Country:
Port: 27038
Statistics: No
Average skill: 50722
Average ping: 35
Connect to server

چت کجاست؟
به ما بپیوندید Discord گپ زدن!
کشور  Europe  (286) Asia  (82) Russia  (36) Brasil  (76) USA (NYC)  (106) Turkey  (72)
Hostage Rescue (116) Bomb/Defuse (434) Fight/Yard (15) AWP/Sniper (5) Scout/Sniper 35HP (6) AIM (3) Gun Game (59) Death Run (2) FFA (15) Hide and Seek Lobby Training Escort a VIP Grenades Surf (2) BHOP (1) Vehicle War
اضافی  رتبه بندی سرورها مهارت های لازم کامل نیست با بازیکنان  
صرفه جویی
تنظیم مجدد فیلترها
Rating / Perks سرور   پخش کننده ها توسط فیلتر: 787  ↓ نقشه  
تازه کردن
     
STRAWBERINSKY FABRIKA [Skill:100]
Europe by MrBrainovich
21/20 (29 connecting)
مهارت بازیکنان: 53902
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
     
[ACE] C A S T L E 🏰
Europe by [ACE] C R E W
20/20 (24 connecting)
مهارت بازیکنان: 9320
cs_delta_assault
دور نامحدود
اتصال
     
[ACE] A L C A Z A R
Europe by [ACE] Flaviv
20/20 (17 connecting)
مهارت بازیکنان: 16185
de_nuke
دور نامحدود
اتصال
     
[ACE] M A N S I O N ❄️
Europe by [ACE] ACE ACE ACE
19/20 (5 connecting)
مهارت بازیکنان: 6793
de_train
دور نامحدود
اتصال
 
MON 🗿 www.mon.gs/top
Europe by sTh
15/20 (10 connecting)
مهارت بازیکنان: 1471
ffa_mongs
دور نامحدود
اتصال
     
Style by W E L C O M E
Europe by Style by a_vot
12/20 (7 connecting)
مهارت بازیکنان: 986
de_piranesi
دور نامحدود
اتصال
 x2    
S M I L E
Europe by iRabb1x
20/20 (13 connecting)
مهارت بازیکنان: 16114
de_dust2_xmas
دور نامحدود
اتصال
   
AZTEC BOGAZKALE
Europe by Cekeno
15/20 (10 connecting)
مهارت بازیکنان: 8339
de_aztec
دور نامحدود
اتصال
   
[AiR] No Racism Allowed
USA (New York City) by Stavroguin
20/20 (7 connecting)
مهارت بازیکنان: 2778
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
     
Grenada 2
Europe by CIN
20/20 (8 connecting)
مهارت بازیکنان: 20286
cs_assault
دور نامحدود
اتصال
   
World Famous [Nitro] Clan #1
South America (Brasil) by [Nitro] Gringa
20/20 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: -
de_dust3_css
دور نامحدود
اتصال
     
[rj] we love to eat ass!!!! 🔊
USA (New York City) by el_rOaChO [rj]
20/20 (5 connecting)
مهارت بازیکنان: 39640
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
     
Hitfoni
Turkey by Adm
20/20 (10 connecting)
مهارت بازیکنان: 10931
cs_assault
دور نامحدود
اتصال
     
dust_in_the_WiND
Europe by nanaX @ Di
20/20 (12 connecting)
مهارت بازیکنان: 13022
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
     
[ACE] x TUNA THAI TEAM
Asia (Singapore) by [ACE] L i Z a
20/20 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: 20486
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
     
W A S T E L A N D
USA (New York City) by -Nico-
20/20 (5 connecting)
مهارت بازیکنان: 6688
de_inferno
دور نامحدود
اتصال
     
[AiR] Racism not Allowed
South America (Brasil) by uNf[AiR]
19/20 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: -
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
     
NO MERCY ON THESE STREETS!!
Asia (Singapore) by Knight Raptor
19/20 (10 connecting)
مهارت بازیکنان: 25855
de_inferno
دور نامحدود
اتصال
   
U N I T Y* A R 3 N A 🐺 [ Soldiers ]
Turkey by Unity *VengeanCe
19/20 (9 connecting)
مهارت بازیکنان: 22745
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
     
Eksi Sozluk- Fury Road
Turkey by triakin
19/20 (14 connecting)
مهارت بازیکنان: 7938
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
     
MG
Europe by Partizan_
18/20 (10 connecting)
مهارت بازیکنان: 4351
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
GG ALL DAY
USA (New York City) by Foo
18/20 (7 connecting)
مهارت بازیکنان: 1865
gg_simpsons
دور نامحدود
اتصال
     
🔰 [i N f a m o U s . T e a m] 🔰
South America (Brasil) by [iNf] peR
16/20 (8 connecting)
مهارت بازیکنان: 12671
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
SHUT UP AND PLAY
Europe by 102
16/20 (4 connecting)
مهارت بازیکنان: 14135
cs_italy
دور نامحدود
اتصال
     
[ACE] C H A T E A U
Asia (Singapore) by [ACE] L i Z a
13/20 (7 connecting)
مهارت بازیکنان: 13149
de_aztec
دور نامحدود
اتصال
   
Zer0 I Leve Palestina. !!!
Turkey by Zer0 I YurTseveNC*
13/20 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: 20428
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
     
EMPIRE SHELBY 7
USA (New York City) by [AIR]ThECaPo7
12/12 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 7054
cs_swetofor
دور نامحدود
اتصال
     
LAST WARRIORS IN THE MIRAGE
Asia (Singapore) by Knight Raptor
11/20 (12 connecting)
مهارت بازیکنان: 8096
de_mirage_go
دور نامحدود
اتصال
 
GUN GAME
Europe by Ketchup996
11/20 (7 connecting)
مهارت بازیکنان: 7603
gg_deathmatch
دور نامحدود
اتصال
123
Russia by Jenek
11/20 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: 7140
gg_adrenalin
دور نامحدود
اتصال
     
THE MULLET MAFIA ON OVERPASS
Asia (Singapore) by Knight Raptor
10/20 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: 6282
de_overpass_v2
دور نامحدود
اتصال
 
Pimmel
Europe by Mao tse-BOOM
10/12 (4 connecting)
مهارت بازیکنان: 9620
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
     
My Internet Laggy Feels
Europe by Teta de Monja
10/12 (4 connecting)
مهارت بازیکنان: 1375
fy_iceworld2k
دور نامحدود
اتصال
       
TTL
Europe by Shtillayga
9/20 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: 19971
cs_mansion
دور نامحدود
اتصال
de_dust2
South America (Brasil) by Player
8/12 (4 connecting)
مهارت بازیکنان: 1587
cs_mansion
دور نامحدود
اتصال
     
[COLI] INDO WARZONE
Asia (Singapore) by [COLI] 杨 师傅
7/20 (4 connecting)
مهارت بازیکنان: 21889
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
Waytgreyps Server 2!
South America (Brasil) by ShiverModeWytGryps
7/12 (4 connecting)
مهارت بازیکنان: 7630
gg_easy_kill
دور نامحدود
اتصال
       
Battle of the PRO
Europe by BERSERK
6/12 (5 connecting)
مهارت بازیکنان: 405
cs_bikini
دور نامحدود
اتصال
   
de_dust2
Europe by D0MINAT0R
6/6 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 9402
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
ZAXODI ZAEBAL
Russia by CAPMER
6/6 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 512
gg_adrenalin
دور نامحدود
اتصال
 
asso
USA (New York City) by [GIGN] Battery
6/20 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 1143
cs_assault_rifles
دور نامحدود
اتصال
   
EMPIRE SHELBY 67
Europe by [AIR]ThECaPo7
6/6 (3 connecting)
مهارت بازیکنان: 11560
35hp_2
دور نامحدود
اتصال
 
betonomeshalka
Europe by zakon
5/6 (5 connecting)
مهارت بازیکنان: 11367
fy_iceworld2k
دور نامحدود
اتصال
   
Black Mesa
Russia public server
5/10 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 7974
de_dust_mini2
دور نامحدود
اتصال
 
Sniper Trainer
USA (New York City) by [GIGN] Battery
5/12 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 408
awp_city
دور نامحدود
اتصال
mrKred
Russia by mr.Kred
4/6 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 1409
gg_new_pool_day2
دور نامحدود
اتصال
     
de_dust2
South America (Brasil) by Player
4/20 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 2956
de_train_2x2
دور نامحدود
اتصال
 
EMERGENCY ROOM
USA (New York City) by Emory__TATE
3/6 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 1010
aim_dusty_ak
دور نامحدود
اتصال
Play-cs.com - DeathRun 🔊
USA (New York City) public server
2/5 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 2192
dr_dangerous
دور نامحدود
اتصال
 
🏄 Surf #1
Russia public server
2/6 (4 connecting)
مهارت بازیکنان: 50
surf_iceday2
دور نامحدود
اتصال
       
ONLY_FOR_PROFESSIONAL_
Russia by Krasnoyarsk
2/6
مهارت بازیکنان: 595
de_dust2_2x2_snow
دور نامحدود
اتصال
   
KypraH_45
Russia by Хешер_45
2/6
مهارت بازیکنان: 1411
gg_new_pool_day2
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 2 x 2
Russia public server
2/4 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 4557
de_dust2_2x2
دور نامحدود
اتصال
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
Russia public server
1/2 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 50
bhop_deposito
دور نامحدود
اتصال
     
New Maps Always!
Asia (Singapore) by ShiverModeWytGryps
0/20 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: -
cs_assault_iqyoshi
دور نامحدود
اتصال
   
Depech_mode
Europe by Morsy 1337
0/6
مهارت بازیکنان: -
de_overpass_v2
دور نامحدود
اتصال
     
FASE
Russia by FASE
0/6 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: -
cs_mansion
دور نامحدود
اتصال
CMETAHA
Russia by CMETAHA
0/6
مهارت بازیکنان: -
awp_india
دور نامحدود
اتصال
     
Guardacostas
Europe by M_S
0/12 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: -
cs_mansion
دور نامحدود
اتصال
Mokrie_schelki
Russia by PIZDA Ивaнoвнa
0/12
مهارت بازیکنان: -
ffa_train
دور نامحدود
اتصال
 
TW
Asia (Singapore) by 我的刀呢
0/20
مهارت بازیکنان: -
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
     
OK
Europe by Richard_1
0/20
مهارت بازیکنان: -
35hp_2
دور نامحدود
اتصال
   
NYU CS
USA (New York City) by Ekansh
0/12
مهارت بازیکنان: -
aim_headshot
دور نامحدود
اتصال
     
ALARM ANXIETY!
Europe by ANXIETY * Muxacuk
0/20
مهارت بازیکنان: -
de_dust
دور نامحدود
اتصال
lambda
Europe by fuze x_0
0/12 (4 connecting)
مهارت بازیکنان: -
aim_qpad_2007
دور نامحدود
اتصال
         
ren
Europe by RRRRR
0/6 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: -
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
CSN_Championship
Europe by Niu_Bi
0/12
مهارت بازیکنان: -
de_train
دور نامحدود
اتصال
🏴‍☠️ [i N f a m o U s . T e a m] - M.i.X 🏴‍☠️
South America (Brasil) by [iNf] Sheriff
0/20 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: -
awp_india
دور نامحدود
اتصال
 
Gandytoon
Europe by Gandy
0/12
مهارت بازیکنان: -
cs_assault_upc
دور نامحدود
اتصال
     
de_dust2
Europe by Player
0/6
مهارت بازیکنان: -
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
de_dust2
Europe by Anachronox
0/20 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: -
de_aztec
دور نامحدود
اتصال
     
Fun Fun no glitch
Asia (Singapore) by AsTraeA
0/20 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: -
de_stadium_cz
دور نامحدود
اتصال
iGloballs
USA (New York City) by [iGloballs] Lengua
0/6 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: -
gg_simpsons
دور نامحدود
اتصال
 
[ACE] F O R T R E S S ⚔️
Europe by [ACE] C R E W
0/12
مهارت بازیکنان: -
aim_dusty_ak
دور نامحدود
اتصال
 
[DUE] CounterPizza
Europe by [HFS] vik
0/20 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: -
awp_india_minecraft
دور نامحدود
اتصال
 
AYHAN KARAKULLUKU
Russia by KinD3r
0/6
مهارت بازیکنان: -
fy_snow2
دور نامحدود
اتصال
   
Frigo
Europe by VSTAWWWW
0/20
مهارت بازیکنان: -
de_westwood
دور نامحدود
اتصال
 

Russia by Патрон
0/12
مهارت بازیکنان: -
cs_assault_go
دور نامحدود
اتصال
Trusky and Friends
Europe by Johnnkers
0/6
مهارت بازیکنان: -
fy_snow_2016
دور نامحدود
اتصال
  اجاره سرور خود را! هر نقشه ، هر نوع بازی ، سرور خصوصی برای دوستان یا عموم.