รายชื่อผู้ติดต่อ
PLAY-CS.COM
เวลาเซิร์ฟเวอร์: 20 Jun 21:39
Game version: 0.1.4#1126
แสดงคำเชิญ
ซ่อนคำเชิญ

16:17
Waytgreyps Server 2 INO

Private server ShiverModeWytGryps
Map: awp_homestead
Players: 11/12
Country:
Port: 27065
Statistics: No
Average skill: 8739
Average ping: 20
Connect to server

16:35
Petushinye boi

Private server LETCHFORD
Map: ffa_train
Players: 7/12
Country:
Port: 27089
Statistics: No
Average skill: 3318
Average ping: 115
Connect to server

16:54
☢️ S.T.A.L.K.E.R. ☢️

Private server AH@PXu4
Map: ffa_rats_1337
Players: 10/20
Country:
Port: 27091
Statistics: No
Average skill: 6224
Average ping: 99
Connect to server

17:01
COME! NO DC

Private server lostintime
Map: de_inferno
Players: 1/20
Country:
Port: 27100
Statistics: No
Average skill: 53
Average ping: n/a
Connect to server

17:28
MASTERS 🥇

Private server BOMBACI MULAYiM
Map: de_dust2
Players: 20/20
Country:
Port: 27092
Statistics: No
Average skill: 8939
Average ping: 56
Connect to server

17:36
THE MULLET MAFIA ON OVERPASS

Private server Knight Raptor
Map: de_overpass_v2
Players: 19/20
Country:
Port: 27041
Statistics: No
Average skill: 36215
Average ping: 46
Connect to server

18:25
GG SIMPSON ALL DAY NO CAMPING

Private server [**NO CAMPING](https://play-cs.com/rating/search/897086b4799d1bd45ba4d81aa7d81d )
Map:
gg_simpsons
Players:
12/12
Country:
Port:
27103
Statistics:
No
Average skill:
4297
Average ping:
59
Connect to server**

18:29
[ACE] F O R T R E S S ⚔️

Private server [ACE] T Y F L I
Map: aim_dusty_ak
Players: 3/12
Country:
Port: 27085
Statistics: No
Average skill: 22089
Average ping: 18
Connect to server

18:36
Zer0 I TURKIYE ☪️

*Private server [Zer0 I NcX](https://play-cs.com/rating/search/d2f27ae26ef224b8d3b819df0d140a )
Map:
de_dust2
Players:
19/20
Country:
Port:
27060
Statistics:
No
Average skill:
14448
Average ping:
58
Connect to server**

18:41
MASTERS 🥇

Private server BOMBACI MULAYiM
Map: de_dust2
Players: 19/20
Country:
Port: 27092
Statistics: No
Average skill: 14908
Average ping: 43
Connect to server

19:13
AIM MAP

Private server st4r
Map: aim_map
Players: 3/12
Country:
Port: 27049
Statistics: No
Average skill: 360
Average ping: n/a
Connect to server

19:42
Dust2 = No nao

Private server #T i O - S e i#
Map: cs_rainy_estate
Players: 12/20
Country:
Port: 27037
Statistics: No
Average skill: 14001
Average ping: 43
Connect to server

20:06
SHUT UP AND PLAY

Private server 102
Map: cs_italy
Players: 10/20
Country:
Port: 27001
Statistics: No
Average skill: 11673
Average ping: 66
Connect to server

20:12
Grenades Trails

Private server alexiscarel
Map: cs_assault
Players: 8/20
Country:
Port: 27069
Statistics: No
Average skill: 13498
Average ping: 62
Connect to server

20:16
EMPIRE SHELBY 7

Private server God7
Map: cs_swetofor
Players: 5/12
Country:
Port: 27095
Statistics: No
Average skill: 3923
Average ping: 32
Connect to server

20:39
Dust2 = No

Private server #T i O - S e i#
Map: de_dust2_forest
Players: 17/20
Country:
Port: 27036
Statistics: No
Average skill: 3934
Average ping: 35
Connect to server

20:39
[ACE] A L C A Z A R

Private server [ACE] Flaviv
Map: de_nuke
Players: 20/20
Country:
Port: 27030
Statistics: No
Average skill: 8822
Average ping: 45
Connect to server

20:47
[ACE] C H A T E A U

Private server [ACE] L i Z a
Map: cs_delta_assault
Players: 9/20
Country:
Port: 27068
Statistics: No
Average skill: 10463
Average ping: 18
Connect to server

21:05
[AIR] CREW Kill Yourselves

Private server [AIR] Ganso
Map: de_dust2
Players: 17/20
Country:
Port: 27029
Statistics: No
Average skill: 24298
Average ping: 45
Connect to server

21:15
GG SIMPSON ALL DAY NO CAMPING

Private server [**NO CAMPING](https://play-cs.com/rating/search/897086b4799d1bd45ba4d81aa7d81d )
Map:
gg_simpsons
Players:
11/12
Country:
Port:
27103
Statistics:
No
Average skill:
2685
Average ping:
60
Connect to server**

แชทอยู่ที่ไหน
เข้าร่วม Discord พูดคุย!

ผู้ติดต่อของเรา

สำหรับคำถามใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ, play-cs.com, ติดต่อผู้ติดต่อต่อไปนี้: