مخاطب
PLAY-CS.COM
زمان سرور: 31 Mar 20:00
Game version: 0.1.4#904
نمایش دعوت ها
پنهان کردن دعوت ها

17:26
[ACE] C H A T E A U

Private server [ACE] L i Z a
Map: cs_delta_assault
Players: 17/20
Country:
Port: 27068
Statistics: No
Average skill: 3179
Average ping: 46
Connect to server

17:26
awp

Private server Nesrin
Map: awp_india
Players: 11/20
Country:
Port: 27032
Statistics: No
Average skill: 6431
Average ping: 60
Connect to server

17:30
Mokrie_schelki

Private server PIZDA Ивaнoвнa
Map: ffa_train
Players: 6/12
Country:
Port: 27023
Statistics: No
Average skill: 858
Average ping: 81
Connect to server

17:32
PEPPY CUCUMBER

Private server lamochina
Map: de_dust
Players: 19/20
Country:
Port: 27071
Statistics: No
Average skill: 4413
Average ping: 55
Connect to server

17:44
awp

Private server Nesrin
Map: awp_india
Players: 10/20
Country:
Port: 27032
Statistics: No
Average skill: 6055
Average ping: 77
Connect to server

17:49
NOVA D U S K

*Private server [NOVA S A L L Y](https://play-cs.com/rating/search/1e4d8b99ba8c0e9f82cab8709b3c3f )
Map:
cs_swetofor
Players:
20/20
Country:
Port:
27044
Statistics:
No
Average skill:
17562
Average ping:
120
Connect to server**

17:58
small_map_free

Private server PolloLoko
Map: de_dust2_2x2
Players: 5/6
Country:
Port: 27111
Statistics: No
Average skill: 1747
Average ping: 12
Connect to server

18:08
NOVA D U S K

*Private server [NOVA S A L L Y](https://play-cs.com/rating/search/1e4d8b99ba8c0e9f82cab8709b3c3f )
Map:
cs_swetofor
Players:
20/20
Country:
Port:
27044
Statistics:
No
Average skill:
11487
Average ping:
119
Connect to server**

18:17
PINOY CS DUST 1

Private server EL-DePutang-Ina357
Map: de_dust
Players: 2/20
Country:
Port: 27056
Statistics: No
Average skill: 35948
Average ping: 19
Connect to server

18:20
Zer0 I E-SporT PvP

*Private server [Zer0 I NcX](https://play-cs.com/rating/search/d2f27ae26ef224b8d3b819df0d140a )
Map:
de_dust2
Players:
16/20
Country:
Port:
27004
Statistics:
No
Average skill:
11337
Average ping:
55
Connect to server**

18:25
PINOY CS DUST 1

Private server EL-DePutang-Ina357
Map: de_dust
Players: 3/20
Country:
Port: 27056
Statistics: No
Average skill: 33874
Average ping: 13
Connect to server

18:32
PINOY CS DUST 1

Private server EL-DePutang-Ina357
Map: de_dust
Players: 4/20
Country:
Port: 27056
Statistics: No
Average skill: 19199
Average ping: 21
Connect to server

18:45
PINOY CS DUST 1

Private server EL-DePutang-Ina357
Map: de_dust
Players: 3/20
Country:
Port: 27056
Statistics: No
Average skill: 34245
Average ping: 18
Connect to server

18:53
Cypress

Private server CADS
Map: cs_swetofor
Players: 3/20
Country:
Port: 27009
Statistics: No
Average skill: 4891
Average ping: 19
Connect to server

18:53
[ACE] C A S T L E 🏰

Private server [ACE] C R E W
Map: cs_delta_assault
Players: 20/20
Country:
Port: 27026
Statistics: No
Average skill: 17389
Average ping: 76
Connect to server

19:03
U N I T Y🐺A R 3 N A Soldiers

*Private server [Unity VengeanCe](https://play-cs.com/rating/search/6472741af49db4b787e128a6668a57 )
Map:
de_dust2
Players:
9/20
Country:
Port:
27017
Statistics:
No
Average skill:
2457
Average ping:
47
Connect to server**

19:16
Wild Boars Butchery

Private server Iced Vanilla Latte
Map: de_dust2
Players: 17/20
Country:
Port: 27080
Statistics: No
Average skill: 36350
Average ping: 38
Connect to server

19:39
COLI INDO WARZONE

Private server [COLI] MASTER YANG
Map: de_dust2
Players: 20/20
Country:
Port: 27121
Statistics: No
Average skill: 85136
Average ping: 45
Connect to server

19:51
[ACE] C A S T L E 🏰

Private server [ACE] C R E W
Map: cs_delta_assault
Players: 19/20
Country:
Port: 27026
Statistics: No
Average skill: 18164
Average ping: 71
Connect to server

19:57
Enjoy and have FUN DD off

Private server @nooby
Map: de_dust
Players: 17/20
Country:
Port: 27066
Statistics: No
Average skill: 7914
Average ping: 66
Connect to server

چت کجاست؟
به ما بپیوندید Discord گپ زدن!

مخاطبین ما

برای هر گونه سؤال در مورد پروژه, play-cs.com, با مخاطبین زیر تماس بگیرید: